Skip to main content

Svarbiausia – žmonės. Europos Komisijos žalinimas

Europos Komisija rodo pavyzdį, parengdama plataus užmojo, bet realistišką planą, kaip iki 2030 m. neutralizuoti poveikį klimatui.

Iki 2030 m. neutralizuoti poveikį klimatui

Nuo 2005 m., kai buvo užregistruota aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS), Komisija sumažino savo išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 38 proc., pagerindama savo pastatų energijos vartojimo efektyvumą ir sumažindama vandens, popieriaus ir atliekų naudojimą.

Siekdama toliau remtis šia gerąja patirtimi ir imtis vadovaujamo vaidmens pereinant prie neutralaus poveikio klimatui visuomenės, Komisija įsipareigojo 60 proc. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį, palyginti su 2005 m., ir ne vėliau kaip iki 2030 m. kompensuoti likusį išmetamą ŠESD kiekį absorbuojant anglies dioksidą.

Toliau nurodytomis priemonėmis Komisija imsis svarbių veiksmų, kad iki 2030 m. neutralizuotų poveikį klimatui. 

Žalesni pastatai ir ekologiškesni darbo metodai

Efektyvesnių, tvaresnių ir klimato kaitos poveikiui atsparesnių pastatų ir darbo erdvių naudojimas padės trečdaliu sumažinti Komisijos anglies pėdsaką iki 2030 m.:

 • efektyviau energiją vartojančių ir žalesnių pastatų įsigijimas;
 • perėjimas prie dinamiškų bendradarbiavimo erdvių;
 • biurų skaičiaus mažinimas.

Naujojo europinio bauhauzo vertybės – tvarumas, estetika ir įtrauktis – taip pat atsispindės plėtojant Komisijos veiklą ir veiksmus jos pastatuose. Pavyzdžiui, Komisija jau aktyviai bendradarbiauja su Briuselio regionu rengiant naujo Europos kvartalo planą ir naujus judumo planus.

Žalesnis ir išmanesnis judumas

Pakeitus su darbu susijusių kelionių organizavimo būdą ir pirmenybę teikiant žalesnėms transporto rūšims, išmetamųjų teršalų kiekis šioje srityje sumažės 50 proc. (2019–2024 m.):

 • geriau planuojant su darbu susijusias darbuotojų keliones;
 • derinant virtualius, mišrius ir tiesioginius susitikimus su išorės ekspertais.

Reikia toliau skatinti tvarų darbuotojų elgesį, kad maždaug 45 proc. sumažėtų išmetamųjų teršalų kiekis šioje srityje (2019–2030 m.):

 • skatinant darbuotojus važinėti į darbą žalesnėmis transporto priemonėmis;
 • skatinant nuotolinį darbą;
 • organizuojant informuotumo didinimo kampanijas ir renginius.

IT infrastruktūros ir turto žalinimas

Optimizavus IT operacijas ir turtą, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis šioje srityje sumažės trečdaliu:

 • sparčiau pereinant prie efektyviau energiją vartojančių ir pataisomų prietaisų;
 • racionalizuojant IT ir nutraukiant pasenusių sistemų eksploatavimą;
 • laipsniškai mažinant vietos duomenų saugyklų skaičių;
 • plačiau naudojant bepopierius darbo srautus ir skaitmeninant archyvus.

Būti pavyzdžiu įgyvendinant ES žaliojo kurso politiką

Komisijos veiksmai taip pat turės skatinamąjį ir keičiamąjį poveikį kitose žaliojo kurso srityse:

 • siekiant ekologiškesnio maitinimo paslaugų;
 • pereinant prie žiediškumo pasitelkus žaliųjų viešųjų pirkimų principus;
 • saugant ir atkuriant ekosistemą ir biologinę įvairovę Komisijos pastatų teritorijose.

Documents

 

5 BALANDIS 2022
Communication to the Commission - Greening the Commission
English
(1.62 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

 

5 BALANDIS 2022
Annexes to the Communication to the Commission - Greening the Commission
English
(1.1 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

 

5 BALANDIS 2022
Factsheet: Greening the Commission
English
(5.95 KB - HTML)
Parsisiųsdinti

 

28 BALANDIS 2022
Factsheet: Greening on level of ambition and EU targets
English
(75.46 KB - PDF)
Parsisiųsdinti