Skip to main content

Õigus- ja tarbijaküsimused – Rahastamine, hanked

Lisateave rahastamisvõimaluste ning õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi toetavate poliitikavaldkondade kohta. AJAKOHASTUS: Taotluste esitamise tähtaega seoses konkursikutsetega on pikendatud. Vt allpool.