Skip to main content

Teisingumo ir vartotojų reikalų srities finansavimas, konkursai

Daugiau informacijos apie Teisingumo ir vartotojų reikalų GD remiamas finansavimo galimybes ir politikos sritis. NAUJA: pratęstas paraiškų priėmimo pagal visus kvietimus teikti paraiškas terminas. Žr. toliau.