Skip to main content
Logotip Europske komisije

Financiranje u području pravosuđa i zaštite potrošača, podnošenje ponuda

Saznajte više o mogućnostima financiranja i područjima politika koje podupire Glavna uprava za pravosuđe i zaštitu potrošača NOVO: Produljen je rok za podnošenje prijedloga za sve pozive. Vidjeti u nastavku.