Skip to main content
FőigazgatóságCNECT

A Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága

A Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága (CNECT) olyan intézkedéseket dolgoz ki és hajt végre, amelyekkel Európa felkészülhet a digitális korra.

Aktualitások

A szervezeti egység hírei

Feladatok

A Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága a Bizottságon belül az alábbi területekre vonatkozó szakpolitikai intézkedéseket dolgozza ki és hajtja végre:

Digitális gazdaság és társadalom

Kutatás és innováció

Küldetésnyilatkozat

Tervek és jelentések

A Bizottság munkaprogramja – a tárgyévben intézményi szinten teljesítendő feladatok

Stratégiai terv – a főigazgatóság 2020–2024-as időszakra szóló stratégiája és célkitűzései

Irányítási terv – a főigazgatóság tárgyévre prognosztizált eredményei és tevékenységei, valamint a tárgyévben rendelkezésre álló erőforrásai

Éves tevékenységi jelentés – a főigazgatóság által az előző évben elért eredmények és felhasznált erőforrások

Vezetés és szervezeti felépítés

16 MÁRCIUS 2023
Communications Networks, Content and Technology - Organisation chart
English
(869.52 KB - PDF)
Letöltés

Kapcsolat

A Bizottság épületei

Telefon: 00 800 6 7 8 9 10 11

Név
A Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága
Telefonszám
+32 2 299 93 99
Postai cím
A Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága, Európai Bizottság, 1049 Brüsszel, Belgium