Skip to main content
Generalinis direktoratasConnect

Ryšių tinklai, turinys ir technologijos

Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas rengia ir įgyvendina politiką, kuria siekiama, kad Europa prisitaikytų prie skaitmeninio amžiaus.

Naujienos

Šio padalinio naujienos

Atsakomybės sritys

Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas rengia ir vykdo Komisijos politiką šiose srityse:

Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė

Moksliniai tyrimai ir inovacijos

Uždaviniai

Planai ir ataskaitos

Komisijos darbo programa – apžvalga, ką visa institucija turi nuveikti per einamuosius metus

Strateginis planas – padalinio 2020–2024 m. strategija ir tikslai

Valdymo planas – numatomi padalinio rezultatai, veikla ir ištekliai einamaisiais metais

Metinė veiklos ataskaita – per praėjusius metus padalinio atliktas darbas ir panaudoti ištekliai

Vadovybė ir organizacinė struktūra

16 KOVAS 2023
Communications Networks, Content and Technology - Organisation chart
English
(869.52 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Kontaktiniai duomenys

Komisijos pastatai

Telefonas 00 800 6 7 8 9 10 11

Vardas, pavardė (pavadinimas)
Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology
Telefono numeris
+32 2 299 93 99 (Komisijos telefono operatorius)
Pašto adresas
Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas, European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgija