Skip to main content
Generálne riaditeľstvoGR Connect

Komunikačné siete, obsah a technológie

Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie vypracováva a realizuje politiky, ktorých cieľom je pripraviť Európu na digitálny vek.

Aktuality

Aktuality z tohto útvaru

Povinnosti

Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie vypracováva a realizuje politiky Komisie v oblasti:

Digitálna ekonomika a spoločnosť

Výskum a inovácie

Vyhlásenie o poslaní

Plány a správy

Pracovný program Komisie – prehľad plánovaných výsledkov Komisie na daný rok

Strategický plán – stratégia a ciele útvaru na roky 2020 – 2024

Plán riadenia – plánované výstupy, činnosti a zdroje útvaru na daný rok

Výročná správa o činnosti – úspechy a použité prostriedky útvaru za predchádzajúci rok

Vedenie a organizácia

16 MAREC 2023
Communications Networks, Content and Technology - Organisation chart
English
(869.52 KB - PDF)
Stiahnuť

Kontakt

Nájsť budovu Komisie

Telefón: 00 800 6 7 8 9 10 11

Meno/Názov
Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie
Telefónne číslo
+32 2 299 93 99 (telefónna ústredňa Komisie)
Poštová adresa
Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie, Európska komisia, 1049 Brusel, Belgicko