Skip to main content
ĢenerāldirektorātsCONNECT

Komunikācijas tīkli, saturs un tehnoloģijas

Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts izstrādā un īsteno politiku, kuras mērķis ir Eiropu padarīt gatavu digitālajam laikmetam.

Jaunumi

Šī dienesta jaunumi

Pienākumi

Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts izstrādā un īsteno Komisijas politiku šādās jomās:

Digitālā ekonomika un sabiedrība

Pētniecība un inovācija

Uzdevumi

Plāni un ziņojumi

Komisijas darba programma - pārskats par rezultātiem, kas iestādes mērogā sasniedzami kārtējā gadā

Stratēģiskais plāns – dienesta stratēģija, mērķi 2020.–2024. gadam

Vadības plāns — prognozētie dienesta rezultāti, pasākumi un resursi kārtējam gadam

Gada darbības pārskats - dienesta paveiktais, iepriekšējā gadā izmantotie resursi

Vadība un organizācija

16 MARTS 2023
Communications Networks, Content and Technology - Organisation chart
English
(869.52 KB - PDF)
Lejupielādēt

Kontaktinformācija

Sameklēt kādu no Komisijas ēkām

Tālrunis: 00 800 6 7 8 9 10 11

Nosaukums
Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology
Tālruņa numurs
+32 2 299 93 99 (Komisijas centrālais tālrunis)
Pasta adrese
Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts, European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Beļģija