Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Генерална дирекцияConnect

Съобщителни мрежи, съдържание и технологии

Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ разработва и прилага политики за подготвяне на Европа за цифровата ера.

Актуално

Новини от това ведомство

Отговорности

Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ разработва и изпълнява политиките на Комисията в следните области:

Цифрова икономика и общество

Научни изследвания и иновации

Мисия

Планове и доклади

Работна програма на Комисията — преглед на резултатите, които институцията иска да постигне през настоящата година

Стратегически план — стратегия на ведомството с цели за 2020—2024 г.

План за управление — предвидени резултати, дейности и ресурси на ведомството за настоящата година

Годишен доклад за дейността — постижения на ведомството и използвани ресурси през предходната година

Ръководство и организация

16 МАРТ 2023
Communications Networks, Content and Technology - Organisation chart
English
(869.52 KB - PDF)
Изтегляне

Контакт

Намерете сграда на Комисията

Телефон: 00 800 6 7 8 9 10 11

Име
Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology
Телефонен номер
+32 2 299 93 99 (телефонна централа на Комисията)
Пощенски адрес
Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Бeлгия