Skip to main content
PeadirektoraatConnect

Sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat

Sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat töötab välja poliitikat, mis aitab muuta Euroopa digiajastule vastavaks, ja rakendab seda.

Viimati lisatud

Peadirektoraadi uudised

Ülesanded

Sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat töötab välja ja viib ellu komisjoni poliitikat järgmistes valdkondades:

Digitaalmajandus ja -ühiskond

Teadusuuringud ja innovatsioon

Eesmärkide ja ülesannete kirjeldus

Plaanid ja aruanded

Komisjoni tööprogramm – ülevaade komisjoni-ülestest eesmärkidest jooksval aastal

Strateegiline kava – peadirektoraadi strateegia ja eesmärgid ajavahemikuks 2020–2024

Majandamiskava – peadirektoraadi prognoositavad tulemused, tegevus ja ressursid jooksval aastal

Aasta tegevusaruanne – peadirektoraadi saavutused ja kasutatud ressursid eelmisel aastal

Juhtkond ja struktuur

16 MÄRTS 2023
Communications Networks, Content and Technology - Organisation chart
English
(869.52 KB - PDF)
Laadige alla

Kontaktandmed

Abiks komisjoni hoonete leidmisel

Telefon: 00 800 6 7 8 9 10 11

Nimi
Sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat
Telefoninumber
+32 2 299 93 99 (komisjoni keskjaam)
Postiaadress
Sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat Networks, Content and Technology, Euroopa Komisjon, 1049 Brüssel, Belgia