Skip to main content
Dyrekcja generalnaConnect

Sieci Komunikacyjne, Treści i Technologie

Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii opracowuje i wdraża politykę mającą na celu stworzenie Europy na miarę ery cyfrowej.

Aktualności

Aktualności z tego departamentu

Zadania

Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii opracowuje i realizuje politykę Komisji w następujących dziedzinach:

Gospodarka cyfrowa i społeczeństwo cyfrowe

Badania naukowe i innowacje

Deklaracja celów

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Plan strategiczny – strategia departamentu, cele na lata 2020–2024

Plan zarządzania – przewidywane wyniki departamentu, działania, środki na bieżący rok

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

Kierownictwo i organizacja

16 MARZEC 2023
Communications Networks, Content and Technology - Organisation chart
English
(869.52 KB - PDF)
Pobierz

Kontakt

Jak znaleźć budynek Komisji

Tel. 00 800 6 7 8 9 10 11

Imię i nazwisko / Nazwa
Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii
Tel.
+32 2 299 93 99 (centrala telefoniczna Komisji)
Adres pocztowy
Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii, European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgia