Skip to main content
Generální ředitelstvíConnect

Komunikační sítě, obsah a technologie

Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie se zabývá tvorbou a prováděním politických opatření, která Evropu připraví na digitální věk.

Novinky

Aktuality tohoto útvaru

Oblast činnosti

Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie připravuje a provádí politická opatření Evropské komise týkající se těchto oblastí:

Digitální ekonomika a společnost

Výzkum a inovace

Prohlášení

Plány a zprávy

Pracovní program Komise – přehled plánovaných výstupů Komise za daný rok

Strategický plán – strategie útvaru, cíle na období 2020–2024

Plán řízení – předpokládané výstupy útvaru, jeho aktivity a zdroje na daný rok

Výroční zpráva o činnosti – dosažené výsledky útvaru, zdroje čerpané během minulého roku

Vedení a organizace

16 BŘEZEN 2023
Communications Networks, Content and Technology - Organisation chart
English
(869.52 KB - PDF)
Stáhnout

Kontakt

Vyhledávání budov Komise

Telefon: 00 800 6 7 8 9 10 11

Jméno/Název
Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie
Telefonní číslo
+32 2 299 93 99
Poštovní adresa
Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie, Evropská komise, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgie