Skip to main content
GeneraldirektoratConnect

Kommunikationsnät, innehåll och teknik

Det här generaldirektoratet tar fram och genomför strategier för att rusta EU för den digitala tidsåldern.

Aktuellt

Nyheter från den här avdelningen

Ansvarsområden

GD Connect tar fram och genomför kommissionens initiativ på följande områden:

Den digitala ekonomin och det digitala samhället

Forskning och innovation

Vårt uppdrag

Planer och rapporter

Kommissionens arbetsprogram – kommissionens allmänna mål för innevarande år

Strategisk plan – avdelningens strategi och mål för 2020–2024

Förvaltningsplan – avdelningens förväntade resultat och planerade initiativ och resurser för innevarande år

Årlig verksamhetsrapport – avdelningens resultat och använda resurser föregående år

Ledning och organisation

16 MARS 2023
Communications Networks, Content and Technology - Organisation chart
English
(869.52 KB - PDF)
Ladda ner

Kontakt

Hitta en kommissionsbyggnad

Telefon: 00 800 6 7 8 9 10 11

Namn
Generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik
Telefon
+32 2 299 93 99 (kommissionens växel)
Postadress
Generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik, Europeiska kommissionen, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgien, Belgien