Skip to main content
Ard-stiúrthóireachtCeangal

Líonraí Cumarsáide, Ábhar Digiteach agus Teicneolaíocht

Is í Ard‑Stiúrthóireacht na Líonraí Cumarsáide, an Ábhair Dhigitigh agus na Teicneolaíochta a fhorbraíonn agus a chuireann chun feidhme beartais chun go mbeidh an Eoraip oiriúnach don aois dhigiteach.

An scéala is déanaí

Nuacht ón Ard-Stiúrthóireacht seo

Freagrachtaí

Is í Ard‑Stiúrthóireacht na Líonraí Cumarsáide, an Ábhair Dhigitigh agus na Teicneolaíochta a fhorbraíonn agus a chuireann i gcrích beartais an Choimisiúin i dtaca leis an méid seo a leanas:

An geilleagar digiteach agus an tsochaí dhigiteach

Taighde agus nuálaíocht

Ráiteas misin

Pleananna agus tuarascálacha

Clár oibre an Choimisiúin – forbhreathnú ar a bhfuil le baint amach ag an institiúid ar fad sa bhliain reatha

An plean straitéiseach – straitéis agus cuspóirí na roinne don tréimhse 2020-2024

An plean bainistíochta – réamhaisnéis i leith aschuir, ghníomhaíochtaí, agus acmhainní na roinne sa bhliain reatha

An tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí – a méid a bhain an roinn amach agus na hacmhainní a úsáideadh le linn na bliana roimhe seo

Ceannaireacht agus eagrúchán

16 MÁRTA 2023
Communications Networks, Content and Technology - Organisation chart
English
(869.52 KB - PDF)
Íoslódáil

Teagmháil

Foirgneamh de chuid an Choimisiúin a aimsiú

Uimhir theileafóin: 00 800 6 7 8 9 10 11

Ainm
Ard‑Stiúrthóireacht na Líonraí Cumarsáide, an Ábhair Dhigitigh agus na Teicneolaíochta
Uimhir ghutháin
+32 2 299 93 99 (Lasc-chlár an Choimisiúin)
Seoladh poist
Ard-Stiúrthóireacht na Líonraí Cumarsáide, an Ábhair Dhigitigh agus na Teicneolaíochta, An Coimisiún Eorpach, 1049 Bruxelles/an Bhrúiséil, An Bheilg