Skip to main content

Vores aktiviteter: kommunikationsnet, indhold og teknologi

Beskrivelse af arbejdsopgaverne for Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi (GD Connect).

Arbejdsopgaver

GD Connect udvikler og gennemfører politikker, der skal gøre Europa klar til den digitale tidsalder.

Vi investerer i forskning, innovation, udrulning og anvendelse af pålidelige og grønne digitale teknologier, som forbedrer vores økonomi og menneskers liv.

Via finansiering, lovgivning og politiske initiativer medvirker vi til at sikre EU's førerposition og uafhængighed inden for kritisk vigtig digital teknologi (bl.a. kunstig intelligens, fælles europæiske dataområder, højtydende databehandling, 5G, mikroelektronik, blockchain og kvanteteknologi).

Vi arbejder på at gøre EU til verdens førende inden for dataøkonomi og cybersikkerhed. Vi fremmer det indre marked, for at alle virksomheder kan investere og konkurrere på lige fod og udvikle, markedsføre og benytte digitale teknologier og tjenesteydelser, og for at sikre, at udviklernes og forbrugernes rettigheder respekteres. Vi arbejder på at udbrede højhastighedsnet til alle virksomheder og husstande, fordi gode tilslutningsmuligheder og internetforbindelser er nøglen til den digitale omstilling. Vi gør en aktiv indsats for at udbrede EU's model for en innovativ, retfærdig og bæredygtig digital omstilling af samfundet, hvor mennesket er i centrum, og de demokratiske værdier, de grundlæggende rettigheder og den kulturelle mangfoldighed er i højsædet. Vi hjælper med at slå bro over den digitale kløft ved at medvirke til, at EU-borgerne opnår gode IT-færdigheder.

 

Afdelinger    Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi