Skip to main content

Bančne in finančne storitve

Delo Komisije

Evropska komisija se trenutno osredotoča na  unijo kapitalskih trgov. To je prelomen projekt, ki vzpostavlja resnični enotni trg kapitala in tako sprošča sredstva za evropska podjetja in spodbuja gospodarsko rast v državah članicah EU.

Komisija spremlja tudi učinkovitost reform, sprejetih po izbruhu finančne krize, ter si prizadeva izboljšati delovanje maloprodajnih finančnih storitev za potrošnike in male vlagatelje.

Cilji

Unija kapitalskih trgov:

  • razvija bolj diverzificiran finančni sistem, ki bo s poglobljenimi in razvitimi trgi kapitala dopolnil bančno financiranje
  • sprošča kapitalska sredstva v Evropi, ki so trenutno zamrznjena, in jih uporablja v gospodarstvu, kar bo varčevalcem omogočilo več izbire glede naložb, podjetjem pa več možnosti financiranja po nižjih stroških
  • vzpostavlja trg kapitala EU, na katerem vlagatelji brez ovir vlagajo v drugih državah EU, podjetja pa pridobijo potrebna sredstva pri različnih virih, ne glede na svojo lokacijo

Nova pravila za banke in bančno unijo:

  • zagotavljajo boljšo regulacijo in nadzor finančnih ustanov v območju evra in v vsej EU
  • zagotavljajo boljšo kapitalizacijo bank in boljše obvladovanje tveganj
  • varujejo deponente in male vlagatelje
  • vzpostavljajo mehanizme za reševanje bank v težavah, s čimer se končuje uporaba velikih reševalnih paketov, ki jih financirajo davkoplačevalci

Delo drugih institucij EU na področju bančništva in finančnih storitev