Skip to main content

Banki és pénzügyi szolgáltatások

Mit tesz az Európai Bizottság?

Az Európai Bizottság jelenleg a tőkepiaci unió, azaz egy ténylegesen egységes tőkepiac megteremtésén munkálkodik. Ez a mérföldkőnek számító projekt arra irányul, hogy forrásokat mobilizáljon Európa vállalkozásai számára, és lendületet adjon az uniós tagállamok gazdasági növekedésének.

A Bizottság emellett figyelemmel kíséri, mennyire hatékonyak a pénzügyi válság nyomán bevezetett reformok, és azon fáradozik, hogy a lakossági pénzügyi szolgáltatások még jobban szolgálják a fogyasztók és a kisbefektetők érdekeit.

Célok

A tőkepiaci unió kiépítése azt célozza, hogy:

  • diverzifikáltabb pénzügyi rendszer jöjjön létre, amelyben a banki finanszírozást az integrált és fejlett tőkepiacokról történő forrásbevonás egészíti ki;
  • felszabaduljon és a gazdaság szolgálatába álljon az Európában rendelkezésre álló, de jelenleg inaktív tőkeállomány, hogy a megtakarítók több befektetési lehetőség közül, a vállalkozások pedig a kevésbé költséges finanszírozási lehetőségek szélesebb köréből választhassanak;
  • olyan tőkepiac jöjjön létre az Unióban, ahol a tagállami határok nem állják útját a befektetőknek, a vállalkozások pedig – székhelyüktől függetlenül – a források széles skálájából választhassanak, ha finanszírozásra van szükségük.

A bankokra vonatkozó új szabályozás és a bankunió létrehozása arra irányul, hogy:

  • mind az euróövezetben, mind az EU egészében javuljon a pénzügyi intézmények szabályozása és felügyelete;
  • növekedjen a bankok tőkeereje és javuljon a kockázatkezelés;
  • a betétesek és a lakossági befektetők védelemben részesüljenek;
  • a fizetésképtelenné váló bankok szanálására új mechanizmusok lépjenek életbe, amelyek véget vetnek az adófizetők pénzéből finanszírozott, gigamentőcsomagok korszakának.

Információk arról, mit tesz a többi uniós intézmény a banki és pénzügyi szolgáltatások terén