Skip to main content

Acordul de cooperare UE-Regatul Unit privind utilizarea în condiții de siguranță și în scopuri pașnice a energiei nucleare

Acordul de cooperare UE-Regatul Unit privind utilizarea în condiții de siguranță și în scopuri pașnice a energiei nucleare este al treilea acord negociat în perioada de tranziție, ]n paralel cu acordul comercial și de cooperare și acordul privind securitatea informațiilor. Se aplică cu titlu provizoriu de la 1 ianuarie 2021.

Acesta prevede o cooperare amplă privind utilizarea în condiții de siguranță și în scopuri pașnice a energiei nucleare, pe baza angajamentelor asumate atât de Euratom, cât și de Regatul Unit de a respecta obligațiile internaționale în materie de neproliferare și de a menține un nivel ridicat de standarde de securitate nucleară.

Acest acord asigură:

  • furnizarea și transferul de materiale nucleare și nenucleare, de tehnologie și de echipamente
  • comerțul și cooperarea economică legate de ciclul combustibilului nuclear
  • cooperarea în ceea ce privește gestionarea în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive
  • siguranța nucleară și radioprotecția
  • utilizarea radioizotopilor și a radiațiilor în agricultură, industrie și medicină
  • explorarea geologică și geofizică
  • dezvoltarea, producția, prelucrarea ulterioară și utilizarea resurselor de uraniu.

Acordul permite, de asemenea, continuarea cooperării dintre UE și Regatul Unit în cadrul sistemului european de schimb de informații în caz de urgență radiologică al Comunității Europene (ECURIE) sau al platformei europene de schimb de date radiologice (EURDEP). Astfel, statele membre ale UE și Regatul Unit vor putea fi notificate rapid și vor putea dispune de informații radiologice fiabile în caz de accident nuclear. De asemenea, vor putea reacționa rapid și în mod coordonat la urgențele radiologice, prin schimb de date în timp real.

Nu în ultimul rând, acordul de cooperare UE-Regatul Unit privind utilizarea în condiții de siguranță și în scopuri pașnice a energiei nucleare consacră un angajament clar asumat de ambele părți de a nu reduce standardele lor actuale de securitate nucleară, precum și un angajament comun de a coopera la nivel internațional pentru a asigura punerea în aplicare a standardelor internaționale de securitate nucleară și pentru a promova îmbunătățirea acestora.

30 APRILIE 2021
Acordul UE-Regatul Unit privind energia nucleară în domeniul civil (toate limbile)
română
(HTML)
Descărcați