Skip to main content

Czy przepisy o ochronie danych mają zastosowanie do danych dotyczących przedsiębiorstwa?

Odpowiedź

Nie, przepisy mają zastosowanie wyłącznie do danych osobowych dotyczących osób fizycznych. Nie regulują przetwarzania danych dotyczących spółek ani żadnych innych osób prawnych. Niemniej jednak informacje dotyczące jednoosobowej działalności gospodarczej mogą zawierać dane osobowe pozwalające na ustalenie tożsamości osoby fizycznej. Przepisy mają też zastosowanie do wszystkich danych osobowych dotyczących osób fizycznych w związku z ich działalnością zawodową, między innymi do danych pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie/organizacji, służbowych adresów e-mail typu „imię.nazwisko@firma.eu” lub numerów telefonów służbowych.

Odnośniki