Skip to main content

Normele de protecție a datelor se aplică datelor referitoare la societăți?

Răspuns

Nu, normele se aplică numai datelor cu caracter personal privind persoanele fizice și nu reglementează datele referitoare la societăți sau la alte entități juridice. Cu toate acestea, informațiile legate de societăți alcătuite dintr-o singură persoană pot constitui date cu caracter personal dacă permit identificarea unei persoane fizice. Normele se aplică, de asemenea, tuturor datelor cu caracter personal referitoare la persoane fizice în cadrul unei activități profesionale, cum ar fi angajații unei societăți/organizații, precum adresele de e-mail de afaceri ca „prenume.nume@societate.eu” sau numerele de telefon ale angajaților.

Referințe