Skip to main content

Ar duomenų apsaugos taisyklės taikomos duomenims apie įmonę?

Atsakymas

Ne, taisyklės taikomos tik su fiziniais asmenimis susijusiems asmens duomenims. Jos netaikomos duomenims apie įmones ar kitus juridinius asmenis. Tačiau informacija, susijusi su vienanare įmone, gali būti laikoma asmens duomenimis, jeigu pagal ją galima nustatyti fizinio asmens tapatybę. Taisyklės taip pat taikomos visiems asmens duomenims, susijusiems su profesinę veiklą vykdančiais fiziniais asmenimis, pavyzdžiui, įmonės ar organizacijos darbuotojais, kaip antai darbo el. pašto adresams, tokiems kaip vardas.pavardė@įmonė.eu, arba darbuotojų darbo telefono numeriams.

Nuorodos