Skip to main content

Do the data protection rules apply to data about a company?

Odpoveď

Nie, pravidlá sa uplatňujú iba na osobné údaje o jednotlivcoch, netýkajú sa údajov o spoločnostiach ani nijakých iných právnych subjektoch. Informácie týkajúce sa tzv. jednoosobových spoločností však môžu predstavovať osobné údaje, pokiaľ umožňujú identifikáciu fyzickej osoby. Pravidlá sa tiež uplatňujú na všetky osobné údaje, ktoré sa týkajú fyzických osôb zapojených do profesijnej činnosti, ako sú zamestnanci spoločnosti aleboorganizácie, služobné e-mailové adresy „meno.priezvisko@spolocnost.eu“ alebo služobné telefónne čísla.

Odkazy