Skip to main content

Länder som ansökt om EU-medlemskap

EU:s utvidgning

Information och finansieringsprogram för länder som förbereder sin EU-anslutning och regionalt samarbete i kandidatländerna.

EU:s föranslutningsstöd för landsbygdsutveckling

Översikt över stödet till länder som förbereder sin EU-anslutning, finansieringsprogram, ansökningsförfarandet och aktuella evenemang.