Skip to main content

Bezpečnost spotřebních výrobků

Právní předpisy EU o bezpečnosti spotřebních výrobků, pravidla týkající se norem a rizik, pravidla dozoru nad trhem, vyhledávání nebezpečných výrobků