Skip to main content

Solidariteit

Hoofdstuk 4 van het EU-Handvest van grondrechten: recht op informatie en raadpleging van werknemers, recht op collectieve onderhandelingen en op collectieve actie, toegang tot arbeidsbemiddeling, onredelijk ontslag, rechtvaardige arbeidsomstandigheden en -voorwaarden, kinderarbeid, evenwicht tussen werk en privéleven, sociale zekerheid, gezondheidszorg, diensten van algemeen belang, milieubescherming, consumentenbescherming.

Ken uw rechten

Hoofdstuk 4 van het EU-Handvest van de grondrechten gaat over solidariteit. Dit hoofdstuk omvat de artikelen 27 tot en met 38 die de volgende rechten beschermen:

Wat kunt u doen als uw rechten zijn geschonden?

De autoriteiten van de EU-landen zijn alleen verplicht het Handvest van de grondrechten na te leven wanneer zij het EU-recht uitvoeren. Uw grondrechten worden beschermd door de grondwet van uw land.

What to do if your rights have been breached

The authorities of EU countries are bound to comply with the Charter of Fundamental Rights only when implementing EU law. Fundamental rights are protected by your country's constitution.