Skip to main content

Na prvem mestu so ljudje – posodobitev Evropske komisije

Nova strategija Evropske komisije za človeške vire predstavlja vizijo sodobne, prožne in na vrednotah temelječe organizacije.

Ukrepi

Privlačno delovno okolje  

Komisija bo okrepila obstoječa prizadevanja za vzpostavitev vključujočega, trajnostnega in prožnega delovnega okolja z možnostmi za poklicni razvoj in družinam prijaznimi delovnimi pogoji. Sprejela bo tudi posebne ukrepe za spoštovanje evropskega zelenega dogovora in prispevanje k njemu.

Hitrejši in prožnejši izbor ter zaposlovanje  

Komisija bo v sodelovanju z Evropskim uradom za izbor osebja uvedla sodobne, hitrejše in prožnejše izbirne postopke in postopke zaposlovanja. Cilj je izbrati najbolj nadarjene in najprimernejše posameznice in posameznike, zagotoviti enake pogoje za kandidate in kandidatke iz različnih okolij ter obdržati notranje talente.

Prožna in osmišljena poklicna pot za vse zaposlene

Komisija bo s spodbujanjem notranje in zunanje mobilnosti okrepila poklicne možnosti osebja. Okrepljeni bodo tudi poklicno usmerjanje, mentorstvo in notranje iskanje ustreznega osebja. Ponudba usposabljanja se bo izboljšala z razvojem izobraževalnih sklopov za različne poklice.

Poenostavljene kadrovske storitve

Medsektorski ukrep bo podprl preostale tri, in sicer s poenostavitvijo in pospešitvijo postopkov, kadar je le mogoče. Storitve bodo zasnovane ob upoštevanju končnega uporabnika ter bodo pametne in uporabniku prijazne. To bodo omogočala učinkovita orodja informacijske tehnologije za človeške vire, ki bodo izpolnjevala pričakovanja osebja in poslovne zahteve.

V žarišču

Aktualno

Dokumenti

 

5 APRIL 2022
Communication to the Commission - A new Human Resources Strategy for the Commission
English
(1.03 MB - PDF)
Prenesi

 

5 APRIL 2022
Annex to the Communication to the Commission - A new Human Resources Strategy for the Commission
English
(518.7 KB - PDF)
Prenesi

 

5 APRIL 2022
Communication to the Commission - Greening the Commission
English
(1.62 MB - PDF)
Prenesi

 

5 APRIL 2022
Annexes to the Communication to the Commission - Greening the Commission
English
(1.1 MB - PDF)
Prenesi

 

5 APRIL 2022
Factsheet: A new human resources strategy for the Commission
English
(5.95 KB - HTML)
Prenesi

 

5 APRIL 2022
Factsheet: Greening the Commission
English
(5.95 KB - HTML)
Prenesi