Skip to main content

Biura

Większość departamentów Komisji znajduje się w Brukseli lub w Luksemburgu, ale Komisja ma również biura we wszystkich krajach UE. Placówkami reprezentującymi Komisję poza UE (tak zwanymi delegaturami) zarządza Europejska Służba Działań Zewnętrznych. 

Siedziba główna

Siedziby departamentów Komisji i agencji wykonawczych mieszczą się w Brukseli i w Luksemburgu.

Cotygodniowe posiedzenia komisarzy odbywają się w siedzibie głównej w Brukseli oraz w Strasburgu.

Departamenty i agencje wykonawcze

Wizyty w Komisji

W Twoim kraju

W krajach UE

Przedstawicielstwa w krajach UE reprezentują Komisję i monitorują opinię publiczną w poszczególnych krajach.

Udzielają one informacji na temat UE i organizują imprezy związane z tematyką unijną. Niektóre organizują również wizyty dla szkół i organizacji oraz udostępniają pomieszczenia – tzw. europejskie przestrzenie publiczne – na wydarzenia związane z UE.

Komisja finansuje również:

Poza granicami UE

UE posiada także 139 biur poza granicami UE zwanych delegaturami. Zarządza nimi Europejska Służba Działań Zewnętrznych. Delegatury realizują unijną politykę zagraniczną i prowadzą związane z nią działania informacyjne. Analizują również politykę i opracowują związane z nią sprawozdania oraz prowadzą negocjacje w imieniu Unii Europejskiej.

Znajdź najbliższe biuro Unii Europejskiej poza UE