Skip to main content

Sídlo Komise a jejích zastoupení

Většina útvarů Komise sídlí v Bruselu nebo v Lucemburku, avšak Komise má své zastoupení v každém členském státě. Zastoupení Komise v zemích mimo EU se nazývají delegace a spadají pod Evropskou službu pro vnější činnost. 

Ústředí

Útvary a výkonné agentury Komise sídlí v Bruselu a Lucemburku.

Týdenní zasedání Komise se konají v jejím sídle v Bruselu nebo ve Štrasburku.

Útvary a výkonné agentury

Prohlídky ústředí Komise

Ve vaší zemi

V zemích EU

Zastoupení Komise mají za úkol zvyšovat povědomí veřejnosti o činnostech Komise a sledovat vývoj veřejného mínění v dané zemi.

Poskytují informace o EU a pořádají akce s evropskou tematikou. Některé z nich rovněž zprostředkovávají návštěvy pro školy a organizace a poskytují prostory – Evropské veřejné prostory – pro konání akcí souvisejících s EU.

Komise rovněž financuje:

Vyhledat nejbližší zastoupení Komise v EU

Mimo EU

EU má rovněž 139 zastoupení v zemích mimo EU. Ta se však nazývají delegace. Spravuje je Evropská služba pro vnější činnost. Mají za úkol prezentovat, vysvětlovat a provádět zahraniční politiky EU. Dále provádějí analýzu politik a podávají o tom zprávu. Kromě toho vedou jménem EU jednání o daných v těchto zemích.
Vyhledat nejbližší delegaci Komise mimo EU