Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Европейска гражданска инициатива

Как да дадете начало на гражданска инициатива, с която да призовете Европейската комисия да предложи нов закон.

Какво представлява гражданската инициатива?

Европейската гражданска инициатива е средство, чрез което вие и други европейци можете да участвате активно в създаването на политики на ЕС.

Ако искате ЕС да предприеме действия по определен въпрос, можете да започнете гражданска инициатива, с която да приканите Европейската комисия да предложи ново законодателство на Съюза по този въпрос.

За да разгледа Комисията дадена инициатива, за инициативата трябва да бъдат събрани подписи от 1 милион граждани от целия ЕС.

Повече за Европейската гражданска инициатива

Как да организирате инициатива?

Преди да дадете начало на вашата инициатива, трябва да създадете група на организаторите.

Вашата група трябва да бъде съставена от поне 7 граждани на ЕС, живеещи в поне 7 различни държави от Съюза. Те не трябва да са граждани на 7 различни държави, но трябва да са на възраст, даваща им право да гласуват на избори за Европейски парламент в тяхната държава.

След това трябва да подадете искане за регистрация до Комисията. Преди да регистрира предложената от вас инициатива, Комисията ще провери дали са изпълнени редица правни критерии, по-конкретно дали вашето предложение попада в област, в която тя има правомощия да предприема действия.   

След като вашата инициатива бъде регистрирана, можете да определите началната дата за събиране на изявления за подкрепа от гражданите в целия ЕС.

Започнете гражданска инициатива

Научете повече, обсъждайте въпроси, свържете с други хора и получете съвет относно Европейската гражданска инициатива

Как да получите отговор и да окажете въздействие?

Вашата инициатива трябва да отговаря на определени условия, включително

  • да бъдат събрани най-малко 1 милион валидни подписа
  • поддръжниците да са от поне 7 държави от ЕС (като във всяка от държавите са събрани определен минимален брой подписи)

Ако инициативата ви отговаря на всички условия, Комисията ще я разгледа.

В срок от 1 месец

  • служители на ЕС ще се срещнат с вас

В срок от 3 месеца

  • ще можете да обясните вашата инициатива на публично изслушване в Европейския парламент

В срок от 6 месеца

  • Комисията ще излезе с официален отговор, в който обяснява защо ще предложи или няма да предложи ново законодателство въз основа на вашето предложение.

Повече за инициативите, получили отговор