Skip to main content
Logotip Europske komisije

Kako podnijeti žalbu na razini EU-a

Resursi na razini EU-a

Svoja ćete prava obično moći bolje ostvariti u državi u kojoj živite, ali i Europska unija ima resurse kojima vam može pritom pomoći.

Odbor za predstavke Europskog parlamenta

Vaše je pravo (članak 227. UFEU-a) Europskom parlamentu podnijeti predstavku u vezi s primjenom prava Unije. Svoju predstavku možete podnijeti poštom ili elektronički na web-mjestu Europskog parlamenta. Više informacija o predstavkama Europskom parlamentu dostupno je na web-mjestu posvećenom građanstvu EU-a i slobodnom kretanju.

Europska komisija

Europskoj komisiji možete se obratiti u vezi s bilo kojom mjerom (zakonom, propisom ili upravnom mjerom), nedostatkom mjere ili praksom zemlje Europske unije za koju smatrate da je protivna pravu Unije.

Europska komisija može djelovati na temelju vaše pritužbe samo ako je riječ o povredi prava Unije od strane tijela zemlje EU-a. Ako se vaša pritužba odnosi na djelovanje fizičke osobe ili privatnog tijela (osim ako možete dokazati da su nacionalna tijela na neki način uključena), problem morate pokušati riješiti na nacionalnoj razini (sudskim putem ili nekim drugim načinom rješavanja sporova). Europska komisija nije nadležna za predmete koji uključuju isključivo fizičke osobe ili privatna tijela i koji ne uključuju tijela javne vlasti.

Ako niste stručnjak u području prava Unije, vjerojatno će vam biti teško utvrditi koji je točno propis Unije prema vašem mišljenju prekršen. Brz, neslužbeni savjet na vlastitom jeziku možete dobiti od službe Vaša Europa – Savjeti.

Europski ombudsman

Smatrate li da Europska komisija nije propisno obradila vaš zahtjev, možete se obratiti Europskom ombudsmanu (članci 24. i 228. UFEU-a).

Administrativni koraci za podnošenje pritužbe Europskoj komisiji

Morate upotrijebiti standardni obrazac za pritužbe koji će nam omogućiti lakše razumijevanje vašeg problema. Obrazac možete ispuniti na bilo kojem službenom jeziku EU-a. Važno je navesti sljedeće pojedinosti:

 • Točno opišite kako su po vašem mišljenju nacionalna tijela prekršila pravo Unije i koji je propis Unije po vašem mišljenju prekršen.
 • Navedite pojedinosti o svim mjerama koje ste već poduzeli kako biste ostvarili pravnu zaštitu.

Kako Europska komisija postupa s vašom pritužbom?

Pritužbe podnesene Europskoj komisiji obrađuju se na sljedeći način:

 • Europska komisija potvrdit će primitak vaše pritužbe u roku od 15 radnih dana.
 • Ako niste upotrijebili standardni obrazac za pritužbe, Europska komisija će vas pozvati da ponovno podnesete pritužbu.
 • U narednih 12 mjeseci Europska komisija ocijenit će vašu pritužbu i nastojati odlučiti hoće li protiv predmetne zemlje pokrenuti službeni postupak zbog povrede.
 • Ako je vaš problem posebno složen ili ako Europska komisija od vas ili od drugih mora zatražiti dodatne informacije ili pojedinosti, za donošenje odluke možda će trebati više od 12 mjeseci. Ako ocjenjivanje potraje više od 12 mjeseci, o tome ćete biti obaviješteni.
 • Ako Europska komisija odluči da je vaša pritužba utemeljena te protiv predmetne zemlje pokrene službeni postupak zbog povrede, o tome će vas obavijestiti te će vas izvješćivati o tijeku postupka.
 • Ako se Komisija obrati tijelima zemlje protiv koje ste podnijeli pritužbu, otkrit će vaš identitet samo ako ste za to dali svoju izričitu suglasnost.
 • Ako Europska komisija smatra da bi se vaš problem učinkovitije mogao riješiti nekim od raspoloživih neslužbenih ili izvansudskih kanala za rješavanje sporova, može vam predložiti prosljeđivanje predmeta tim službama.
 • Ako Komisija smatra da vaš problem ne uključuje povredu prava Unije, o tome će vas obavijestiti pismenim putem prije nego što zatvori vaš predmet.
 • Europskoj komisiji u svakom trenutku možete dostaviti dodatne materijale povezane s vašom pritužbom ili zatražiti sastanak s njezinim predstavnicima.

Saznajte više o postupanju Europske komisije u odnosima s podnositeljima pritužbi: Komunikacija o postupanju u odnosima s podnositeljima pritužbi u pogledu primjene prava Unije.

Podnošenje pritužbe na internetu

Možete ispuniti i poslati internetski obrazac za pritužbe.

Podnošenje pritužbe redovnom ili elektroničkom poštom

Želite li pritužbu podnijeti redovnom ili elektroničkom poštom, morate ispuniti standardni obrazac za pritužbe, dostupan na svim jezicima EU-a. Molimo slijedite upute u obrascu.

Obrazac će vam pomoći da strukturirate svoju pritužbu kako bi se osiguralo da sadržava sve bitne informacije. Radi lakše obrade vaše pritužbe obrazac ispunite s pomoću računala ili čitljivim rukopisom.

Komisija može zaprimati e-poštu od „certificirane službe e-pošte” (npr.  ...@pec.it), ali zbog tehničkih razloga ne možemo slati odgovore na certificirane e-adrese. Stoga vas molimo da u obrascu za pritužbe navedete standardnu e-adresu i/ili poštansku adresu kako bismo Vam mogli odgovoriti.

8 LIPANJ 2021
Obrazac za pritužbe za navodno kršenje prava Unije od strane države članice
hrvatski
(69.47 KB - DOCX)
Preuzimanje

Posebna izjava o zaštiti osobnih podataka - Rješavanje pritužbi na primjenu prava EU-a

Pritužbe možete slati na sljedeću adresu:

European Commission
Secretary-General
B-1049 Bruxelles
BELGIUM

ili

Ured Europske komisije u vašoj zemlji

 

icon info

Upitnik o obrascu za podnošenje pritužbe u vezi s primjenom prava EU-a u državi članici

TUpitnik se odnosi na vaše iskustvo sa standardnim obrascem za podnošenje pritužbe u vezi s primjenom prava EU-a u državi članici.

Što Komisija može, a što ne može učiniti

Nakon što ispita činjenice na koje se odnosi vaša pritužba, Komisija će odlučiti treba li poduzeti daljnje mjere. Čak i ako smatra da je došlo do povrede prava EU-a, Komisija može odlučiti ne pokrenuti službeni postupak zbog povrede. U nekim je slučajevima prikladnije problem riješiti s pomoću drugih mehanizama na razini EU-a i na nacionalnoj razini. To se posebno odnosi na pojedinačne slučajeve nepravilne primjene koji ne otvaraju pitanja šireg načela, u kojima nema dovoljno dokaza o postojanju opće prakse, problema usklađenosti nacionalnog zakonodavstva s pravom EU-a ili sustavnog propusta u pogledu usklađivanja s pravom EU-a. U takvim slučajevima, ako postoji učinkovita pravna zaštita, Komisija u pravilu upućuje podnositelje pritužbe na rješenja na nacionalnoj razini (vidjeti Komunikaciju o postupanju s podnositeljima pritužbi u pogledu primjene prava Unije)
Primjerice, Komisija je 2017. zaključila postupke zbog provede i pritužbe u području igara na sreću. Za Komisiju nije bio prioritet da upotrijebi svoje ovlasti za promicanje jedinstvenog tržišta EU-a u području usluga internetskih igara na sreću. Pritužbe iz sektora igara na sreću učinkovitije mogu rješavati nacionalni sudovi nego što to može učiniti Komisija.
Nadalje, ako protiv neke od zemalja Komisija pokrene postupak pred Sudom te dobije sudski spor, navedena je zemlja dužna poduzeti sve mjere za ispravak predmetnog kršenja.
Ako Komisija uputi predmet Sudu Europske unije, do donošenja presude Suda može proći nekoliko godina. Presude Suda razlikuju se od presuda nacionalnih sudova. Sud donosi presudu u kojoj se navodi je li došlo do povrede prava Europske unije. Sud ne može poništiti nacionalnu odredbu koja je nespojiva s pravom Europske unije, ne može prisiliti nacionalna tijela da odgovore na zahtjev osobe niti može naložiti nekoj od zemalja da plati odštetu osobi koja je oštećena povredom prava Europske unije. Za potraživanje naknade podnositelji pritužbi i dalje su dužni pokrenuti postupak pred nacionalnim sudom u roku koji je za to predviđen nacionalnim zakonodavstvom.

Potvrde o primitku većeg broja pritužbi

Slične pritužbe koje je primila Komisija i koje su registrirane pod istim brojem

Posebna izjava o zaštiti osobnih podataka - Rješavanje pritužbi na primjenu prava EU-a