Skip to main content

Kontakty pro tisk v zemích EU

Kontaktní údaje tiskových kanceláří Evropské komise v zemích EU

Za komunikaci s celostátními i místními médii jsou odpovědná zastoupení EU v jednotlivých zemích Unie, a to v úzké spolupráci s útvarem mluvčí/ho Komise.

България

Лица за контакт с медиите

België/Belgique/Belgien

Perscontacten - Contacts avec la presse - Pressekontakte

Česká republika

Kontakty pro tisk

Danmark

Pressekontakt

Deutschland

Berlin - Bonn - Munich

Eesti

Pressikontaktid

Éire/Ireland

Teagmhálaithe preasa - Press contacts

Ελλάδα

Εκπρόσωποι Τύπου

España

Madrid: Contactos con la prensa
Barcelona: Contactos con la prensa - Premsa

France

Paris - Marseille: Contacts avec la presse

Hrvatska

Tisak i mediji

Italia

Roma - Milano: Contatti stampa

Cyprus/Κύπρος

Press contacts - Εκπρόσωποι Τύπου - Basın ve Medya Ekibi

Latvija

Kontaktinformācija presei

Lietuva

Kontaktai spaudai

Luxembourg

Contacts avec la presse

Magyarország

Sajtókapcsolatok

Malta

Press contacts - Kuntatti għall-istampa

Nederland

Perscontacten

Österreich

Presskontakte

Polska

Kontakt dla prasy

Portugal

Contactos para a imprensa

România

Contacte presă

Slovenija

Stiki z mediji

Slovensko

Kontakty pre tlač

Suomi/Finland

Lehdistöyhteydet - Presskontakter

Sverige

Presskontakter