Skip to main content

L-Agrikoltura u l-Patt Ekoloġiku

Sistema ta’ ikel tajjeb għas-saħħa għan-nies u għall-pjaneta

Ir-rabta bejn persuni b’saħħithom, soċjetajiet b’saħħithom u pjaneta b’saħħitha tqiegħed is-sistemi tal-ikel sostenibbli fil-qalba tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, l-istrateġija tal-UE għat-tkabbir sostenibbli u inklużiv. Il-Patt huwa mfassal biex jagħti spinta lill-ekonomija, itejjeb is-saħħa u l-kwalità tal-ħajja tan-nies, u jieħu ħsieb tan-natura.

Is-sistema agrikola u alimentari Ewropea, appoġġjata mill-Politika Agrikola Komuni, diġà hija standard globali f’termini ta’ sikurezza, sigurtà tal-provvista, nutrizzjoni u kwalità. Issa, għandha ssir ukoll l-istandard globali għas-sostenibbiltà. Ċaqliqa lejn sistema tal-ikel sostenibbli tista’ ġġib benefiċċji ambjentali, tas-saħħa u soċjali, kif ukoll toffri gwadann ekonomiku aktar ġust. L-irkupru mill-pandemija se jpoġġina fi triq sostenibbli.

L-għanijiet tal-UE huma

  • l-iżgurar tas-sigurtà tal-ikel fid-dawl tat-tibdil fil-klima u t-telf tal-bijodiversità
  • it-tnaqqis tal-impronta ambjentali u klimatika tas-sistema tal-ikel tal-UE
  • it-tisħiħ tar-reżiljenza tas-sistema tal-ikel tal-UE
  • it-tmexxija ta’ tranżizzjoni globali lejn sostenibbiltà kompetittiva mill-għalqa sal-platt

Il-Kummissjoni Ewropea adottat sett ta’ proposti leġiżlattivi sabiex il-politiki tal-UE dwar il-klima, l-enerġija, t-trasport u t-tassazzjoni tagħmilhom tajbin biex inaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra b’mill-inqas 55% sal-2030, meta mqabbla mal-livelli tal-1990. Aktar informazzjoni dwar Inwettqu l-Patt Ekoloġiku Ewropew.

Fiċ-ċentru tal-attenzjoni

Dokumenti

 

17 NOVEMBRU 2020
Working with Parliament and Council to make the CAP reform fit for the European Green Deal
English
(1.98 MB - PDF)
Iddawnlowdja
14 JANNAR 2021
List of potential agricultural practices that eco-schemes could support
English
(PDF)
Iddawnlowdja
17 NOVEMBRU 2020
Questions and answers on the CAP reform
English
(PDF)
Iddawnlowdja
28 ĠUNJU 2021
Commission recommendations for Common Agricultural Policy national strategic plans
English
(5.95 KB - HTML)
Iddawnlowdja
24 MARZU 2021
EU Organic Action Plan factsheet
English
(PDF)
Iddawnlowdja