Skip to main content

Põllumajandus ja roheline kokkulepe

Tervislik toidusüsteem inimestele ja planeedile

Seos tervete inimeste, terve ühiskonna ja terve planeedi vahel asetab kestlikud toidusüsteemid kesksele kohale Euroopa rohelises kokkuleppes, mis on ELi kestliku ja kaasava majanduskasvu strateegia. Selle eesmärk on elavdada majandust, parandada inimeste tervist ja elukvaliteeti ning hoolitseda looduse eest.

Euroopa põllumajandus- ja toidusüsteem, mida toetab ühine põllumajanduspoliitika, on juba praegu ohutuse, varustuskindluse, toitumise ja kvaliteedi poolest ülemaailmne standard. Sellest peaks nüüd saama ka üleilmne kestlikkuse standard. Üleminek kestlikule toidusüsteemile võib tuua kasu keskkonnale, tervisele ja ühiskonnale ning pakkuda ka õiglasemat majanduslikku kasu. Pandeemiast taastumine viib meid kestlikule teele.

ELi eesmärgid on järgmised:

  • tagada toiduga kindlustatus, arvestades kliimamuutuseid ja elurikkuse vähenemist;
  • vähendada toidusüsteemi keskkonna- ja kliimajalajälge;
  • tugevdada ELi toidusüsteemi vastupanuvõimet;
  • juhtida ülemaailmset üleminekut konkurentsivõimelisele kestlikule talust-taldrikule-strateegiale.

Et vähendada kasvuhoonegaaside netoheidet 2030. aastaks vähemalt 55% võrreldes 1990. aastaga, võttis Euroopa Komisjon vastu rea ettepanekuid, et kohandada ELi kliima-, energia-, transpordi- ja maksupoliitikat. Lisateave Euroopa rohelise kokkuleppe elluviimise kohta.

Fookuses

Dokumendid

 

17 NOVEMBER 2020
Working with Parliament and Council to make the CAP reform fit for the European Green Deal
English
(1.98 MB - PDF)
Laadige alla
14 JAANUAR 2021
List of potential agricultural practices that eco-schemes could support
English
(PDF)
Laadige alla
17 NOVEMBER 2020
Questions and answers on the CAP reform
English
(PDF)
Laadige alla
28 JUUNI 2021
Commission recommendations for Common Agricultural Policy national strategic plans
English
(5.95 KB - HTML)
Laadige alla
24 MÄRTS 2021
EU Organic Action Plan factsheet
English
(PDF)
Laadige alla