Skip to main content
Informativni pregled

Uresničevanje evropskega zelenega dogovora

Več informacij

Datum objave
14 julij 2021

Datoteke

14 JULIJ 2021
URESNIČEVANJE EVROPSKEGA ZELENEGA DOGOVORA: ODLOČILNO DESETLETJE
slovenščina
(5.95 KB - HTML)
Prenesi
14 JULIJ 2021
SOCIALNO PRAVIČEN PREHOD
slovenščina
(HTML)
Prenesi
14 JULIJ 2021
TRAJNOSTNA RABA NARAVNIH VIROV
slovenščina
(HTML)
Prenesi
14 JULIJ 2021
Okolju prijaznejši promet
slovenščina
(HTML)
Prenesi
14 JULIJ 2021
RAZOGLJIČENJE NAŠEGA ENERGETSKEGA SISTEMA ZA URESNIČEVANJE PODNEBNIH CILJEV
slovenščina
(HTML)
Prenesi
14 JULIJ 2021
NA ČELU ČISTE INDUSTRIJSKE REVOLUCIJE
slovenščina
(HTML)
Prenesi
14 JULIJ 2021
NAŠI DOMOVI IN STAVBE, PRIPRAVLJENI NA OKOLJU PRIJAZNEJŠO PRIHODNOST
slovenščina
(HTML)
Prenesi
14 JULIJ 2021
Hydrogen factsheet
English
(5.95 KB - HTML)
Prenesi
14 JULIJ 2021
MEHANIZEM ZA OGLJIČNO PRILAGODITEV NA MEJAH
slovenščina
(HTML)
Prenesi
14 JULIJ 2021
ZA BOLJ ZELENO OBDAVČITEV ENERGIJE
slovenščina
(HTML)
Prenesi
14 JULIJ 2021
Green Research and Innovation
English
(269.29 KB - HTML)
Prenesi
14 JULIJ 2021
Evropski zeleni dogovor – Doseganje naših ciljev
slovenščina
(5.95 KB - HTML)
Prenesi
16 JULIJ 2021
3 MILIJARDE DREVES DO LETA 2030
slovenščina
(5.95 KB - HTML)
Prenesi