Skip to main content

Nendel veebilehtedel olev teave ja nõuanded on ette nähtud selleks, et aidata ELi andmekaitse eeskirjadest paremini aru saada.

See on mõeldud üksnes nõustamisvahendiks, sest ainult isikuandmete kaitse üldmääruse tekstil on õiguslik jõud. Seetõttu saab ainult isikuandmete kaitse üldmäärus anda üksikisikutele õigusi ja kohustusi. Käesolevad nõuanded ei loo mingeid jõustatavaid õigusi ega ootusi.

ELi õigusaktide siduv tõlgendamine kuulub üksnes Euroopa Kohtu pädevusse. Käesolevates nõuannetes väljendatud seisukohad ei mõjuta seisukohta, mille komisjon võib Euroopa Kohtus võtta.

Euroopa Komisjon ega ükski tema nimel tegutsev isik ei vastuta käesolevas väljaandes esitatud teabe kasutamise eest.

Käesolevad nõuanded lähtuvad nende koostamise aja olukorrast ja neid tuleks pidada „arenevaks vahendiks“, mida tuleb edasi arendada ja mille sisu võidakse ette teatamata muuta.