Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Сравняване на учебни програми и университети

Как да намерите подходяща учебна програма, като сравнявате университети и академични програми. Проявата „Обучение в Европа“. 

Избор на програма за обучение

Съществуват различни начини за намиране на подходящи учебни програми

StudyPortals е друг полезен уебсайт за намиране на бакалавърски, магистърски и докторски програми в цяла Европа.

U-multirank е портал, който ви позволява да сравнявате университети или тематични области, за да направите информиран избор за вашето висше образование. 

Към информационно табло за мобилността е доклад, който съдържа проектопредложения за показатели за условията за мобилност във висшето образование.

Проява „Обучение в Европа“

Освен това за съвети от представители на висши учебни заведения и университети в цяла Европа вижте проявите „Обучение в Европа“.