Skip to main content

Európai Költségvetési Tanács

Az Európai Költségvetési Tanács az Európai Bizottság független szerve.

Megbízatás

Az Európai Költségvetési Tanács az európai gazdasági és monetáris unió megvalósításáról szóló dokumentum („Az öt elnök jelentése”) nyomán, a jelenlegi gazdasági kormányzási keret megerősítése céljából jött létre.

Az Európai Költségvetési Tanács fő feladatai a következők:

  • értékeli az uniós költségvetési keret végrehajtását, és azt, hogy a mindenkori költségvetési irányvonal – mind az euróövezet szintjén, mind az egyes tagországokban – megfelel-e a kívánalmaknak;
  • javaslatokat tesz az uniós költségvetési keret jövőbeli alakítására;
  • gazdasági megfontolások alapján értékeli az euróövezet egészére nézve megfelelő jövőbeli költségvetési irányvonalat és a Stabilitási és Növekedési Paktum szabályainak megfelelő nemzeti költségvetési irányvonalakat;
  • együttműködik a nemzeti költségvetési tanácsokkal;
  • a Bizottság elnökének eseti alapon tanácsot ad.

Összetétel

Az Európai Bizottság 2019 áprilisában úgy határozott, hogy megújítja az Európai Költségvetési Tanács mandátumát. A második, hároméves megbízatási időszak 2019. október 20-án vette kezdetét.

Az Európai Bizottság 2020. szeptember 9-én Xavier Debrun-t hároméves időtartamra az Európai Költségvetési Tanács új tagjává nevezte ki.

THYGESEN Niels

Elnök
THYGESEN Niels

A Koppenhágai Egyetem emeritus professzora, kormányok és nemzetközi intézmények volt tanácsadója, Dánia

12 JÚNIUS 2017
CV - Niels Thygesen
English
(220.6 KB - PDF)
Letöltés

BEETSMA Roel

Tag
Roel Beetsma professzor

Az Amszterdami Egyetem professzora, a Közgazdaság- és Vállalkozástudományi Kar dékánja, Hollandia

25 OKTÓBER 2022
CV - Roel Beetsma
English
(95.6 KB - PDF)
Letöltés

BORDIGNON Massimo

Tag
BORDIGNON Massimo

A Milánói Katolikus Egyetem Közgazdasági és Pénzügyi Tanszékének professzora és volt igazgatója, Olaszország

25 OKTÓBER 2022
CV - Massimo Bordignon
English
(72.77 KB - PDF)
Letöltés

DEBRUN Xavier

Tag
DEBRUN Xavier

A Belga Nemzeti Bank kutatási osztályának tanácsadója.                                          

25 OKTÓBER 2022
CV - Xavier Debrun
English
(91.37 KB - PDF)
Letöltés

SZCZUREK Mateusz

Tag
SZCZUREK Mateusz

Volt pénzügyminiszter, a Varsói Egyetem tanára és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) vezető elemző közgazdásza és regionális igazgatója, Lengyelország  

25 OKTÓBER 2022
CV - Mateusz Szczurek
English
(97.94 KB - PDF)
Letöltés

Titkárság

LARCH Martin

Titkárságvezető
LARCH Martin

Az Európai Költségvetési Tanács titkárságának munkáját irányítja.

A titkárság a titkárságvezetőből és a kijelölt támogató munkatársakból áll. Feladatai a következők:

  1. támogatja a Költségvetési Tanács döntéshozatali eljárását a tanácsülések előkészítése révén;
  2. színvonalas elemző, statisztikai, igazgatási és logisztikai támogatást nyújt a Költségvetési Tanácsnak az elnök irányításával;
  3. biztosítja a nemzeti költségvetési tanácsokkal folytatott együttműködést.

Jelentések és kiadványok

Kutatás

Jogkövetés-figyelő

Az elmúlt évek során az Európai Költségvetési Tanács titkársága információkat gyűjtött arról, hogy az uniós tagállamok költségvetési politikái mennyiben vannak összhangban a Stabilitási és Növekedési Paktum szabályaival. Az eredményeket egy felhasználóbarát eszköz, a Jogkövetés-figyelő (Compliance Tracker) foglalja össze és mutatja be. Az adatbázis a számokra összpontosít, nem veszi figyelembe a jogértelmezési lehetőségeket és a jogszabály betűjéből vagy szelleméből eredő mozgásteret. Csakis a vonatkozó költségvetési aggregátumok – a költségvetési egyensúly, az államadósság GDP-hez viszonyított aránya és az állami kiadások – alapján vizsgálja, hogy a tagállami költségvetési intézkedések megfelelnek-e az uniós jogi keret szabta feltételeknek.

Dokumentumok

13 NOVEMBER 2017
Factsheet: the European Fiscal Board
English
(92.92 KB - PDF)
Letöltés

Az öt elnök jelentése

A Bizottság (EU) 2015/1937 határozata (2015. október 21.) a független tanácsadó Európai Költségvetési Tanács létrehozásáról

A Bizottság (EU) 2016/221 határozata (2016. február 12.) a független tanácsadó Európai Költségvetési Tanács létrehozásáról szóló (EU) 2015/1937 határozat módosításáról

Az Európai Költségvetési Tanács módosított eljárási szabályzata

Az Európai Költségvetési Tanács: Kérdések és válaszok

Rendezvények

Az Európai Költségvetési Tanács rendezvényei

ESEMÉNY | 2022. július 11.

Európai Költségvetési Tanács, július 11-i rendezvény

Az Európai Költségvetési Tanács elnöke július 11-én az eurócsoport ülésén megvitatta a legutóbbi értékelő jelentést az euróövezet pénzügyminisztereivel.

ESEMÉNY | 2022. június 22.

2022. június 22-én, Brüsszelben az Európai Költségvetési Tanács elnöke ismertette a biztosok testületével az euróövezet megfelelő költségvetési irányvonaláról szóló legutóbbi értékelő jelentést.

Niels THYGESEN a biztosi testületnél

ESEMÉNY | 2022. június 20.

2022. június 20-án az Európai Költségvetési Tanács elnöke vitaindító beszédet tartott „A Portugál Államháztartási Tanács tíz éve” című konferencián. A Portugál Államháztartási Tanács a vezető testülete kinevezésének 10. évfordulóját ünnepelte.

Niels THYGESEN Lisszabonban

(Fotó: Rafael G. Antunes, Portugál Államháztartási Tanács)

ESEMÉNY | 2022. június 20.

Az Európai Költségvetési Tanács találkozót tartott a Nemzetközi Valutaalappal ez utóbbi 2022. évi euróövezeti látogatásának keretében.

Találkozó az IMF-fel

ESEMÉNY | 2022. május 19.

Európai Költségvetési Tanács, május 19-i esemény

2022. május 19-én az Európai Költségvetési Tanács tagjai találkoztak Valdis Dombrovskis alelnökkel, hogy eszmecserét folytassanak a költségvetés-politikai iránymutatásokról.

ESEMÉNY | 2022. május 12.

2022. május 12-én az Európai Költségvetési Tanács elnöke és tagjai találkoztak Paolo Gentiloni biztossal, és eszmecserét folytattak vele a költségvetés-politikai kérdések széles köréről.

Államháztartás és éghajlat-politika a világjárvány után |  Az Európai Költségvetési Tanács negyedik éves konferenciája |  2022. február 25.

Európai Költségvetési Tanács, február 25-i esemény

Az Európai Költségvetési Tanács „Államháztartás és éghajlat-politika a világjárvány után” című éves konferenciája megtekinthető felvételről itt. A konferencia teljes programja itt olvasható.

A videoüzenetek, az értekezések és a prezentációk itt érhetők el.

ESEMÉNY | 2022. január 25.

Európai Költségvetési Tanács, 2022. január 25-i esemény

2022. január 25-én az Európai Költségvetési Tanács tagjai találkoztak Paolo Gentiloni biztossal, akivel eszmecserét folytattak a gazdasági kormányzás felülvizsgálatáról.

ESEMÉNY | 2022. január 11.

Találkozás Valdis Dombrovskis ügyvezető alelnökkel

2022. január 11-én Niels Thygesen, az Európai Költségvetési Tanács elnöke és a tanács tagjai találkoztak Valdis Dombrovskis alelnökkel, hogy megvitassák vele az Európai Költségvetési Tanács 2022. évi munkaprogramját, és eszmecserét folytassanak az uniós gazdasági kormányzás felülvizsgálatáról.

ESEMÉNY | 2021. november 18.

Európai Költségvetési Tanács, november 18-i esemény

Niels Thygesen, az Európai Költségvetési Tanács elnöke ismertette a 2021. évi jelentést az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottságával. 

ESEMÉNY | 2021. november 10.

Az ötödik jelentés bemutatása

2021. november 10-én, Brüsszelben az Európai Költségvetési Tanács bemutatta a biztosi testületnek a legfrissebb éves jelentését.

ESEMÉNY | 2021. október 25.

Európai Költségvetési Tanács, október 25-i esemény

Az Európai Költségvetési Tanács véleménycserét folytatott a Nemzetközi Valutaalappal az uniós költségvetési politikáról a Nemzetközi Valutaalap munkatársainak euróövezeti látogatása során.

ESEMÉNY | 2021. május 19.

Európai Költségvetési Tanács, 2021. május 19-i találkozó

Az Európai Költségvetési Tanács találkozót tartott a Nemzetközi Valutaalappal ez utóbbi 2021. évi euróövezeti látogatásának keretében. Az eszmecsere középpontjában a költségvetési fejlemények és kilátások álltak.

ESEMÉNY | 2021. április 23.

Európai Költségvetési Tanács, április 23-i esemény

Niels Thygesen a CSEP (az indiai társadalmi és gazdasági fejlődés központja, Centre for Social and Economic Progress) és az IMF (Nemzetközi Valutaalap) magas szintű kerekasztal-beszélgetésén megosztja gondolatait az EU költségvetési keretrendszerének történetéről és teljesítményéről: CSEP kerekasztal-beszélgetés | Fenntartható finanszírozás és a középtávú költségvetési keretek biztosítása: nemzetközi tapasztalatok és ezek relevanciája India számára

ESEMÉNY | 2021. április 21.

Európai Költségvetési Tanács, április 21-i esemény

Az államadósság fenntarthatóságáról szóló, Európai Stabilitási Mechanizmus által szervezett magas szintű szemináriumon Xavier Debrun – az Európai Költségvetési Tanács tagja – óva int attól, hogy az alacsony kamatlábak idején szemet hunyjunk az adósság alakulása fölött.

ESEMÉNYEK | 2021. március 11.

eunifi 4

Az Európai Költségvetési Tanács elnöke az EU független költségvetési intézményeinek (EUNIFI) hálózati ülésén a legfrissebb tapasztalatok fényében megvitatta a Stabilitási és Növekedési Paktum jövőbeli alakulását.

oecd 18

Az Európai Költségvetési Tanács véleményt cserélt az OECD-vel az uniós gazdaságirányítási keretről.

ESEMÉNY | 2021. február 26.

Európai Költségvetési Tanács, február 26-i esemény

Az Európai Költségvetési Tanács konferenciája: „Magas adósság, alacsony adókulcsok és extrém események: nyomás alatt a szabályokon alapuló költségvetési rendszerek”. A konferencia teljes programja itt olvasható.

ÚJ – A konferencián elhangzott beszédek, a prezentációk anyagai és az értekezések itt érhetők el.

ESEMÉNY | 2021. január 28.

Európai Költségvetési Tanács, január 21-i esemény

Az Európai Költségvetési Tanács elnöke részt vett egy magas szintű szakpolitikai panelbeszélgetésen az ECFIN költségvetési politikával foglalkozó idei webináriumán, melyet 400 résztvevő követett élőben.

ESEMÉNY | 2020. július 1.

Európai Költségvetési Tanács, július 1-jei esemény

Az Európai Költségvetési Tanács elnöke Brüsszelbe utazott, ahol ismertette az euróövezet költségvetési politikájáról szóló legfrissebb jelentést. Találkozott Ursula von der Leyen elnökkel és a biztosi testület tagjaival, hogy megvitassa velük a jelentés fő megállapításait.

ESEMÉNY | 2020. március 2.

Az Európai Költségvetési Tanács elnöke részt vett az EKB magas szintű megbeszélésén, melyen a költségvetési politika előtt álló legújabb kihívásokról volt szó

Az Európai Költségvetési Tanács elnöke részt vett az EKB magas szintű megbeszélésén, melyen a költségvetési politika előtt álló legújabb kihívásokról volt szó. Az eseményen a Központi Bankok Európai Rendszeréhez tartozó intézmények és független költségvetési intézmények államháztartási szakértői vettek részt.

ESEMÉNY | 2020. február 28.

Európai Költségvetési Tanács, 2020. február 28-i konferencia

Az Európai Költségvetési Tanács a Gazdaságpolitikai Kutatóközponttal (CEPR) és a Gazdasági Tanulmányok Amszterdami Központjával (ACES) közösen konferenciát szervez „Az európai költségvetési keret újragondolása” címmel. A konferencia teljes programja itt olvasható.

A jelenlegi európai költségvetési kerettel kapcsolatos tapasztalatok a legjobb esetben is vegyes képet mutatnak, amint erre az Európai Költségvetési Tanács az uniós költségvetési szabályokról szóló legutóbbi értékelő jelentésében rámutatott. Fontos, érdemi vita folyik arról, hogyan lehetne a legjobban megreformálni ezt a jogi keretet. A konferencia górcső alá veszi tehát az uniós költségvetési szabályokat, ugyanakkor tágabb kontextusában is megvizsgálja ezt a területet: igyekszik majd feltárni, milyen érvek szólnak egy központi költségvetési entitás létrehozása mellett, és fel fog vázolni egészen új, a jelenlegi költségvetési keret gyökeres átalakítására vonatkozó elképzeléseket is.

ÚJ – A konferenciáról készült videofelvételek, a prezentációk anyagai és az értekezések itt érhetők el.

ESEMÉNY | 2020. január 28.

Európai Költségvetési Tanács, ECFIN

A Nemzetközi Valutaalap, az OECD és az Európai Központi Bank magas szintű képviselői mellett az Európai Költségvetési Tanács is részt vett a „Költségvetési szabályok Európában: Megtervezés és végrehajtás” című vitán, melyet az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatósága szervezett Brüsszelben. 

ESEMÉNY | 2020. január 15.

EFB icon

Az Európai Költségvetési Tanácsban egy poszt betöltetlen. A pályázati felhívást közzétettük a Hivatalos Lapban: 2020/C 13/08

ESEMÉNY | 2020. január 17.

EFB EVENT 17012020

Martin Larch, az Európai Költségvetési Tanács titkárságának vezetője az Európai Parlament brüsszeli rendezvényén eszmecserét folytatott a nemzeti parlamentek képviselőivel.

ESEMÉNY | 2019. december 11.

Az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottságának munkaértekezlete

© Európai Unió 2019 – EP/a fényképész

Niels Thygesen egy szakértői csoport tagjaként részt vett az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottságának munkaértekezletén, melyen arról volt szó, hogyan lehetne egyszerűsíteni a Stabilitási és Növekedési Paktumot: http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/192044/Draft_programme_WS_on_SGP_simplification-original.pdf

ESEMÉNY | 2019. november 18.

Európai Költségvetési Tanács, november 18-i esemény

Mateusz Szczurek és Martin Larch Prágában látogatást tett az EU legfiatalabb tagállami költségvetési intézményénél, a Cseh Költségvetési Tanácsnál. A találkozó, melyet az EU helyi képviselete szponzorált, igen gyümölcsöző vélemény- és tapasztalatcserére adott lehetőséget.

ESEMÉNY | 2019. november 15.

Európai Költségvetési Tanács, 2019. november 15-i esemény

2019. november 15-én Roel Beetsma professzor, az Európai Költségvetési Tanács tagja részt vett egy, az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatósága által szervezett éves kutatási konferencián. A szakmai rendezvény résztvevői megvitatták Olivier Blanchard írását, mely arra kereste a választ, milyen költségvetési politikát kell folytatni az alacsony kamatok jellemezte gazdasági környezetben.  

ESEMÉNY | 2019. szeptember 24.

2019. szeptember 24-i esemény

Niels Thygesen professzor, az Európai Költségvetési Tanács elnöke 2019. szeptember 24-én ismertette az Európai Parlament brüsszeli épületében az Európai Költségvetési Tanács értékelését az euróövezet költségvetési politikájának 2020-ra szóló általános irányáról.

ESEMÉNY | 2019. szeptember 14.

EFB 14092019 event

2019. szeptember 14-én Niels Thygesen, az Európai Költségvetési Tanács elnöke részt vett a Gazdasági és Pénzügyi Tanács (ECOFIN) nem hivatalos helsinki ülésén, ahol az igazgatótanács által nemrég készített, az uniós költségvetési szabályok eredményességéről szóló jelentést ismertette.

ESEMÉNY | 2019. július 8.

Európai Költségvetési Tanács, 2019. július 9-i esemény

Niels Thygesen professzor, az Európai Költségvetési Tanács elnöke 2019. július 8-án részt vett az euróövezet pénzügyminisztereinek brüsszeli ülésén. Ez alkalommal az Európai Költségvetési Tanács által az euróövezeti költségvetési politika 2020-ra szóló általános irányáról készített értékelést ismertette és bocsátotta vitára. Az ülés előtt Thygesen professzor az eurócsoport elnökével, Mario Centenóval találkozott.

ESEMÉNY | 2019. június 25.

250620119 efb event

Az Európai Költségvetési Tanács 2019. június 25-én közzétette az euróövezet költségvetési politikájának 2020-ra szóló általános irányáról készített értékelését. A Tanács arra a következtetésre jutott, hogy ha a gazdaság, ahogy az várható, körülbelül a potenciáljának megfelelően működik, a semleges költségvetési irányvonal 2020-ra megfelelő az euróövezet egésze számára.

ESEMÉNY | 2019. február 28.

Az Európai Költségvetési Tanács első műhelytalálkozója

2019. február 28-án Brüsszelben sor került az Európai Költségvetési Tanács első munkaértekezletére. Az ülés résztvevői megosztották egymással a független költségvetési intézmények hosszú távú megerősítését célzó bevált módszereiket.

Külső rendezvények

ESEMÉNY | 2019. február 4-5.

Mateusz Szczurek a parlamenti költségvetési tisztviselők és független költségvetési intézmények OECD-hálózatának lisszaboni ülésén
Szerzői jogok: OECD

Mateusz Szczurek, az Európai Költségvetési Tanács tagja 2019. február 4–5-én részt vett a parlamenti költségvetési tisztviselők és független költségvetési intézmények OECD-hálózatának Lisszabonban tartott 11. éves ülésén. Az ülésen Mateusz Szczurek bemutatta az Európai Költségvetési Tanács munkáját a nemzetközi közönségnek, és a részt vevő független költségvetési intézmények megosztották egymással bevált eljárásaikat.

ESEMÉNY | 2018. november 28.

Európai Költségvetési Tanács, 2018. november 28-i esemény

November 28-án Luxembourgban Niels Thygesen professzor, az Európai Költségvetési Tanács elnöke ismertette a testület 2018. évi éves jelentését az Európai Stabilitási Mechanizmus luxembourgi székhelyén.

ESEMÉNY | 2018. november 22.

efb-bruegel.png

2018. november 22-én Niels Thygesen professzor, az Európai Költségvetési Tanács elnöke ismertette a testület 2018. évi éves jelentését a Bruegel agytröszt brüsszeli székhelyén. Az eseményről készült videofelvétel elérhető a Bruegel honlapján.

ESEMÉNY | 2018. november 22.

eff-ep.jpg

2018. november 22-én Eloïse Orseau, az Európai Költségvetési Tanács titkárságának munkatársa az Európai Parlamentben, a nemzeti parlamentek illetékes tisztviselőivel tartott ülésen ismertette a testület 2018. évi éves jelentését. A műhelytalálkozó célja az volt, hogy az ismeretek megosztása és a bevált módszerek cseréje révén növelje az uniós tagországok parlamentjeinek ismereteit az európai szemeszter folyamatának főbb lépéseiről és eszközeiről, és megerősítse az együttműködésüket ezen a téren.

ESEMÉNY | 2018. július 3-4.

Az OECD-hálózat szöuli rendezvénye (2018. július 3–4.)

Mateusz Szczurek, az Európai Költségvetési Tanács tagja 2018. július 3–4-én részt vett a parlamenti költségvetési tisztviselők és független költségvetési intézmények OECD-hálózatának Szöulban tartott 10. éves ülésén. Az ülésen Mateusz Szczurek bemutatta az Európai Költségvetési Tanács munkáját a nemzetközi közönségnek, és a részt vevő független költségvetési intézmények megosztották egymással bevált eljárásaikat.

ESEMÉNY | 2018. július 2.

Európai Költségvetési Tanács, 2018. július 2-i esemény

2018. július 2-án Niels Thygesen professzor, az Európai Költségvetési Tanács elnöke ismertette a testület legutóbbi jelentését a Bruegel agytröszt brüsszeli székhelyén.

ESEMÉNY | 2018. június 18.

Európai Költségvetési Tanács, 2018. június 18-i esemény

2018. június 18-án az Európai Költségvetési Tanács ismertette a sajtónak legfrissebb jelentését, melyben értékeli az eurózóna makrogazdasági helyzetét és kilátásait, valamint független tanácsokat ad az egységes valutaövezet költségvetési politikájának általános irányának meghatározásához. A jelentés azt is megvitatja továbbá, hogyan lehet javítani a gazdasági és monetáris unió költségvetési szerkezetét.

ESEMÉNY | 2018. május 10.

Roel Beetsma

2018. május 10-én az Európai Költségvetési Tanács részt vett az ADEMU kutatási projekt záró konferenciáján, melyet a firenzei Európai Egyetemi Intézetben tartottak. Az ADEMU kutatási projekt célja, hogy felülvizsgálja az EU és különösen az euróövezet általános költségvetési és pénzügyi keretét. Roel Beetsmát, az Európai Költségvetési Tanács tagját és az Amszterdami Egyetem közgazdaságtudomány professzorát felkérték, hogy szólaljon fel az Új költségvetési és pénzügyi keret a gazdasági és monetáris unióban? című szakmai panelbeszélgetésen. Az EU elnökeinek 2018. évi ütemterve

ESEMÉNY | 2018. április 12.

Európai Költségvetési Tanács, április 12-i esemény

Niels Thygesen professzor, az Európai Költségvetési Tanács elnöke 2018. április 12-én Lisszabonban találkozott Mário Centeno portugál pénzügyminiszterrel, az eurócsoport elnökével. Ugyanezen a napon eszmét cserélt a független Portugál Költségvetési Tanács tagjaival is.

ESEMÉNY | 2018. március 22.

Európai Költségvetési Tanács, 2018. március 22-i esemény

2018. március 22-én az Európai Költségvetési Tanács részt vett a Banca d’Italia államháztartásról szóló, „Költségvetési kihívások az euróövezetben: intézményi és szakpolitikai válaszintézkedések” című 20. műhelytalálkozóján. Roel Beetsma, a tanács tagja, felkérést kapott, hogy vegyen részt egy szakmai panelbeszélgetésen, melynek témája a jelenlegi uniós költségvetési keret felülvizsgálata volt. A panelbeszélgetést egy, az Európai Költségvetési Tanács 2017. évi éves jelentéséről szóló bemutató előzte meg.

Kapcsolat