Skip to main content

Hogyan jelenthetem be, ha megsértették a jogaimat?

Panasz benyújtása az illetékes nemzeti hatósághoz, kormányzathoz, nemzeti bíróságokhoz vagy szakosodott emberi jogi szervezethez

Mikor alkalmazandó az Alapjogi Charta?

A Charta rendelkezéseinek címzettjei – a szubszidiaritás elvének megfelelő figyelembevétele mellett – az Unió intézményei, szervei, hivatalai és ügynökségei, valamint a tagállamok annyiban, amennyiben az uniós jogot hajtják végre.

A Charta védelmet nyújt a magánszemélyeknek és a jogalanyoknak az uniós intézmények olyan intézkedéseivel szemben, amelyek sértik az alapvető jogokat. Ha ilyen intézkedésre kerül sor, az Európai Unió Bírósága rendelkezik hatáskörrel az érintett jogi aktus jogszerűségének felülvizsgálatára.

Amennyiben egy nemzeti hatóság az uniós jog végrehajtása során megsérti a Chartát, a nemzeti bírák hatáskörébe tartozik, hogy – az Európai Unió Bíróságának útmutatása mellett – biztosítsák a Charta tiszteletben tartását.

Az Európai Unió Alapjogi Chartája csak kiegészíti a nemzeti alkotmányos rendszereket, valamint az európai emberi jogi egyezmény biztosította alapvető jogokat, de nem lép azok helyébe.

Ha Ön úgy érzi, hogy jogait valamely, nem az uniós jog hatálya alá tartozó kontextusban megsértették, panaszával az illetékes nemzeti hatósághoz – a kormányzathoz, a nemzeti bíróságokhoz vagy egy erre szakosodott emberi jogi szervezethez – kell fordulnia.

Hogyan jelenthetem be, ha megsértették a jogaimat?

Az egyenlőség előmozdításával foglalkozó nemzeti szervek

Valamennyi uniós tagállamnak ki kell jelölnie egy, az egyenlőség előmozdításáért felelős nemzeti szervet.

E szervek feladata, hogy

  • független szervként segítséget nyújtsanak a hátrányos megkülönböztetést elszenvedő személyeknek;
  • felméréseket végezzenek és tanulmányokat készítsenek;
  • független jelentéseket és ajánlásokat tegyenek közzé.

Ha Ön úgy érzi, hogy jogait megsértették, forduljon hazájának az egyenlőség előmozdításával foglalkozó szervéhez.

Az egyenlőség előmozdításával foglalkozó nemzeti szervek jegyzéke

Tudjon meg többet arról,hogyan nyújthat be panaszt nemzeti szinten!

A jogsértések típusai

Nemzeti hatóság által elkövetett jogsértés

Amennyiben egy nemzeti hatóság az uniós jog végrehajtása során megsérti a Chartát, a nemzeti bírák hatáskörébe tartozik, hogy – az Európai Unió Bíróságának útmutatása mellett – biztosítsák a Charta tiszteletben tartását.

Uniós intézmény által elkövetett jogsértés

A Charta védelmet nyújt a magánszemélyeknek és a jogalanyoknak az uniós intézmények olyan intézkedéseivel szemben, amelyek sértik az alapvető jogokat. Ha ilyen intézkedésre kerül sor, az Európai Unió Bírósága rendelkezik hatáskörrel az érintett jogi aktus jogszerűségének felülvizsgálatára.

Az Európai Bizottság felléphet egy nemzeti hatósággal szemben

Az Európai Bizottság hatáskörrel rendelkezik arra, hogy egy uniós tagállammal szemben pert indítson, amennyiben az adott tagállam az uniós jog végrehajtása során megsérti az alapvető jogokat. Ezt azonban nem teheti meg akkor, ha a nemzeti jog megsértéséről van szó.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága 

Az uniós jog szerinti kötelezettségeiktől függetlenül valamennyi tagállam vállalt kötelezettségeket az emberi jogok európai egyezményének keretében is. Ez azt jelenti, hogy Ön végső megoldásként, miután a saját országában rendelkezésére álló valamennyi jogorvoslati lehetőséget kimerítette, keresetet nyújthat be a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságához, ha egy uniós tagállam megsértette az emberi jogok európai egyezménye által biztosított valamely alapvető jogot.

Annak eldöntéséhez, hogy panasza elfogadható-e vagy sem, tekintse meg az Emberi Jogok Európai Bírósága által összeállított, a panaszok elfogadhatóságának vizsgálatára szolgáló ellenőrző listát.

A Ch@rter Click! eszköztára

Az uniós finanszírozású „Ch@rter Click!” projekt keretében gyakorlati eszköztárat (ellenőrző listát és oktatóvideót) hoztak létre, melynek célja, hogy segítséget nyújtson az alapvető jogok megsértését elszenvedők, a jogászok, a nemzeti bírák, az ombudsmanok, az egyenlőség előmozdításával foglalkozó szervek és más nemzeti emberi jogi intézmények számára annak eldöntéséhez, hogy védelmet nyújthat-e a Charta egy konkrét ügyben.

Az Európai Unió Alapjogi Chartája csak kiegészíti a nemzeti alkotmányos rendszereket, valamint az európai emberi jogi egyezmény biztosította alapvető jogokat, de nem lép azok helyébe.

Documents

4 MÁJUS 2017
EU Charter of Fundamental Rights infograph - where to go in case of breach?
English
(289.74 KB - PDF)
Letöltés