Skip to main content

Millal hartat kohaldatakse?

Teave ELi põhiõiguste harta kohaldamise kohta ELi riikide kodanike suhtes.

Kui hartat kasutatakse?

Harta sätted on suunatud:

  • ELi institutsioonidele ja asutustele 

  • riiklikele ametiasutustele juhul, kui nad rakendavad ELi õigust

Näiteks kohaldatakse hartat siis, kui ELi liikmesriigid võtavad vastu või kohaldavad riiklikke õigusakte, millega rakendatakse mõnda ELi direktiivi, või kui ametiasutused kohaldavad ELi määrusi.

Neil juhtudel, kui harta ei kohaldu, on põhiõiguste kaitse tagatud ELi riikide põhiseaduste või põhiseaduslike tavade ning ratifitseeritud rahvusvaheliste konventsioonidega.

Harta ei laienda ELi tegevusvaldkonda küsimustele, mis tavapäraselt ELi pädevusse ei kuulu.

EU Charter of Fundamental Rights