Направо към основното съдържание

Кога се прилага Хартата?

Информация за прилагането на Хартата за основните права на ЕС по отношение на гражданите от държавите от ЕС.

When does the Charter apply

Кога се използва Хартата?

Разпоредбите на Хартата са адресирани до

  • институциите и органите на ЕС 

  • националните органи, но само когато те прилагат правото на ЕС.

Така например Хартата се прилага, когато държавите от ЕС приемат или прилагат национален закон за транспониране на директива на ЕС или когато органите на държавите прилагат пряко регламент на ЕС.

В случаите, в които Хартата не важи, защитата на основните права е гарантирана от конституциите или конституционните традиции на държавите от ЕС и от международните конвенции, които те са ратифицирали.

Хартата не разширява правомощията на ЕС до въпроси, които не са част от обичайните му компетенции.

EU Charter of Fundamental Rights