Skip to main content

Het gebruik van talen door de Commissie

Informatie over de talen die de Commissie gebruikt om informatie te verstrekken en contact te onderhouden met het publiek, organisaties en de EU-landen.

Voor de Commissie zijn meertaligheid en culturele diversiteit eigen aan de EU. De talen die in de EU-landen worden gesproken maken een essentieel deel uit van het culturele erfgoed van Europa. De EU bevordert meertaligheid dan ook in haar programma’s en in het werk van haar instellingen.

Het gebruik van talen en de eerbiediging van de taalverscheidenheid zijn al sinds het prille begin van de Europese instellingen van cruciaal belang. Het allereerste besluit van de Raad was Verordening 1 van 1958 waarin onder andere werd bepaald welke talen door de Europese instellingen moesten worden gebruikt.

Op deze website vindt u informatie over de talen die de Commissie gebruikt om informatie te verstrekken en contact te onderhouden met het publiek, organisaties en de EU-landen.

Officiële talen

De officiële talen (en werktalen) van de EU-instellingen zijn:

 • Bulgaars
 • Spaans
 • Tsjechisch
 • Deens
 • Duits
 • Ests
 • Grieks
 • Engels
 • Frans
 • Iers
 • Kroatisch
 • Italiaans
 • Lets
 • Litouws
 • Hongaars
 • Maltees
 • Nederlands
 • Pools
 • Portugees
 • Roemeens
 • Slowaaks
 • Sloveens
 • Fins
 • Zweeds

EU-WETGEVING

De EU-wetgeving en de samenvattingen daarvan zijn beschikbaar in alle officiële EU-talen. Alle wetsvoorstellen van de Commissie zijn ook beschikbaar in deze talen.

Sommige soorten wetgeving zijn niet beschikbaar in alle officiële EU-talen, omdat zij niet in alle EU-landen van toepassing zijn (bijv. besluiten van de Commissie over een specifiek EU-land of een particuliere partij) of omdat het gaat om louter feitelijke documenten die niet door de Commissie worden vastgesteld (werkdocumenten van de diensten van de Commissie).

Communicatie met particulieren en organisaties

Schriftelijk contact met de Commissie

Als particulier of organisatie kunt u contact opnemen met de EU-instellingen over een breed scala aan onderwerpen. U kunt bijvoorbeeld

Ongeacht het onderwerp mag u de EU-instellingen aanschrijven in een officiële EU-taal naar keuze en heeft u recht op een antwoord in dezelfde taal.

Uw mening geven

Als particulier kunt u deelnemen aan "burgerdialogen" (in alle officiële EU-talen). Deze debatten vinden plaats in de hele EU, zowel ter plekke als online, en worden meestal bijgewoond door een of meer Commissieleden of hoge ambtenaren. Zij worden gehouden in de officiële taal of talen van het gastland of de gastregio. Soms zijn er ook tolken bij aanwezig.

De online-dialogen zijn meestal in het Engels, Frans en Duits. Steeds meer evenementen worden echter ook in meer officiële EU-talen gehouden, met simultaanvertolking.

Het platform van de conferentie over de toekomst van Europa is volledig meertalig en ook daar kunt u uw ideeën en opmerkingen kwijt en zich inschrijven voor evenementen in alle officiële EU-talen en in het Catalaans, Baskisch en Galicisch.

De Eurobarometer-enquêtes, waarbij u uw mening kunt geven over een groot aantal onderwerpen, worden in alle EU-landen gehouden in de officiële EU-taal van dat land.

Openbare raadplegingen

Om mensen makkelijker te laten deelnemen aan de beleidsvorming en het wetgevingsproces van de EU houdt de Commissie regelmatig openbare raadplegingen in de vorm van online-enquêtes. De vragenlijsten zijn dan altijd in het Engels, Frans en Duits beschikbaar, en vaak ook in de meeste andere officiële EU-talen. Gaat het om een nieuw initiatief dat al op het werkprogramma van de Commissie staat, dan bestaat de vragenlijst meestal in alle officiële EU-talen.

U kunt de vragen altijd beantwoorden in een officiële EU-taal naar keuze.

Online-informatie

De websites van de Commissie met de domeinnaam europa.eu zijn meestal beschikbaar in alle officiële EU-talen.

Meer informatie over het gebruik van verschillende talen op de websites van de Commissie

Sociale media

Alle officiële EU-talen worden gebruikt op de sociale media-accounts van de Commissie, van de vertegenwoordigingen van de Commissie in de EU-landen en van Commissieleden. Het gaat daarbij om informatie, campagnes en contacten met burgers.

Persmateriaal

Het persmateriaal van de dienst van de woordvoerder van de Europese Commissie (zoals persberichten, vragen en antwoorden, factsheets) wordt altijd in het Engels, Frans en Duits gepubliceerd. Ze worden vaak ook in specifieke talen of zelfs in alle officiële EU-talen vertaald. Al het persmateriaal over de bijeenkomsten van het college van Commissarissen of van bijzonder of algemeen belang worden vertaald in alle officiële EU-talen.

Het "Daily News", een verzameling korte nieuwsberichten met links naar meer informatie, is altijd beschikbaar in het Engels en Frans. Na een overeenkomst tussen de dienst van de woordvoerder en de International Press Association (IPA) worden de dagbriefings om 12 uur getolkt in het Engels en Frans, behalve op woensdag (wekelijkse vergaderdag van het college), dan wordt de briefing getolkt in 23 officiële EU-talen (niet in het Iers).

Vertegenwoordiging van de Commissie in de EU-landen

De websites en socialemediapagina’s van de vertegenwoordigingen van de Commissie in elk EU-land gebruiken de officiële EU-taal of -talen van het desbetreffende land.

Vertaling en vertolking

De Commissie heeft teams van zeer capabele vertalers en tolken, waardoor alle officiële EU-talen binnen en door de EU-instellingen kunnen worden gebruikt.

Het directoraat-generaal Tolken levert tolkdiensten aan de EU-instellingen voor vergaderingen en conferenties.

Het directoraat-generaal Vertaling vertaalt voor de Commissie allerlei documenten vanuit en in de 24 officiële EU-talen.

 

Machinevertalingen

eTranslation is een online machinevertaaldienst van de Commissie die is ontworpen en gebouwd op basis van tientallen jaren interne vertalingen van hoge kwaliteit.

eTranslation richt zich in de eerste plaats op de 24 officiële EU-talen. U kunt via de website een machinevertaling aanvragen. eTranslation wordt ook geïntegreerd in andere IT-applicaties, bijvoorbeeld op de Europa-websites en platforms van de Commissie waarvoor in menselijke vertalingen niet beschikbaar zijn.

Zo'n machinevertaling moet u een idee geven van de inhoud in talen die u niet beheerst. Machinevertalingen worden volledig automatisch gemaakt en niet meer door een vertaler nagekeken. Afhankelijk van de inhoud en de talencombinatie kan de kwaliteit daarom sterk variëren.

eTranslation wordt gebruikt door de EU-instellingen en is ook beschikbaar voor overheidsdiensten en het midden- en kleinbedrijf.

EU-wetgeving over talen

De manier waarop de EU-instellingen talen gebruiken is unaniem besloten door de Raad en vastgelegd in artikel 342 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. De regels in Verordening 1 van 1958 (later nog gewijzigd) bepalen dat de instellingen 24 officiële en werktalen hebben.

Ook na de brexit blijft het Engels een officiële EU-taal. Dat blijft zo zolang het Engels in de lijst van officiële talen en werktalen van de EU-instellingen staat in vermeld in Verordening 1 van 1958. Engels behoort immers ook tot de officiële talen van Ierland en Malta.

In de verordening worden ook regels vastgesteld voor de talen waarin wetgeving moet worden opgesteld en gepubliceerd, en over de talen waarin documenten tussen de instellingen en het publiek of tussen de instellingen en de EU-landen moeten worden verstuurd. De Commissie heeft op grond van de verordening het recht om zelf te bepalen hoe zij de taalregeling toepast op haar interne werkzaamheden.