Skip to main content

Zapojte se do diskuse

Informace o tom, jak se účastnit probíhající tvorby politiky a právních předpisů EU a kde je možné se setkat s klíčovými činiteli EU a podělit se o své myšlenky a názory. Zapojte do diskuse a vyjádřete svůj názor na budoucnost Evropy.