Skip to main content

Indgiv et andragende til EU

Enhver person eller organisation i EU kan indgive et andragende til EU vedrørende et problem, der er relateret til EU's politikker eller lovgivning. Se, hvordan du opretter og indgiver det.

I hvilke tilfælde kan du indgive et andragende?

Du kan bede Europa-Parlamentet om at undersøge et problem, der påvirker dig, eller klage over, hvordan EU-lovgivningen bliver anvendt. Det kaldes et andragende.

Europa-Parlamentet vil så undersøge sagen og skrive tilbage til dig om resultatet af undersøgelsen.

Hvem kan indgive et andragende?

  • enhver EU-borger
  • enhver, der er bosat i et EU-land
  • enhver virksomhed, organisation eller sammenslutning, der har hovedsæde i et EU-land

Andragendet skal vedrøre et af EU's politikområder.

Du kan indgive dit andragende individuelt eller som del af en gruppe. Der er ikke krav om noget minimumsantal underskrifter.

Sådan opretter og underskriver du et andragende

Inden du går i gang med at oprette et andragende, skal du tjekke, at der ikke allerede er et eksisterende andragende, som dækker emnet.

Du kan oprette et andragende på 2 måder:

  1. Online

Registrér dig på portalen for andragender, og følg instrukserne.

2. Med post

Du kan også sende dit andragende med posten. Du skal ikke udfylde nogen formular, men dit andragende skal indeholde

  • dit navn
  • din nationalitet
  • din adresse
  • din underskrift

 

Send dit andragende til:

Formanden for Udvalget for Andragender

Postadresse: Europa-Parlamentet, 1047 Bruxelles, Belgien