Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Петиция до ЕС

Всеки гражданин или организация, установени в ЕС, могат да изпратят петиция до ЕС по въпрос, свързан с политиките или правото на ЕС. Научете как да създадете и изпратите петиция.

Кога можете да отправите петиция

Можете да поискате от Европейския парламент да разгледа въпрос от значение за вас или да се оплачете от начина на прилагане на правото на ЕС. Това се нарича петиция.

Европейският парламент ще проучи въпроса и ще ви изпрати своите констатации писмено.

Кой може да започне петиция?

  • Всеки гражданин на ЕС
  • Всеки жител на страна от ЕС
  • Всяко предприятие, организация или асоциация, чието седалище е в страна от ЕС

Вашата петиция трябва да е свързана с една от областите от политиката от компетенциите на ЕС.

Можете да изпратите петицията от ваше име или от името на група граждани. Няма изискване за минимален брой подписи.

Как да създадете или подпишете петиция

Преди да започнете петиция, проверете дали въпросът вече не е предмет на друга съществуваща петиция.

Можете да създадете петиция по 2 начина:

  1. Онлайн

Регистрирайте се на портала за петиции и следвайте инструкциите.

2. По пощата

Можете също да изпратите вашата петиция по пощата. Няма формуляр за попълване, но трябва да посочите

  • името си,
  • гражданството си,
  • адреса си
  • и да се подпишете.

 

Изпратете вашата петиция до:

Председател на комисията по петиции

Пощенски адрес: European Parliament, 1047 Brussels, Belgium