Skip to main content

Grænser og sikkerhed

Hvad laver Kommissionen?

Den europæiske sikkerhedsstrategi og den interne sikkerhedsstrategi sætter kursen for bestræbelserne på at gøre Europa mere sikkert ved at styrke samarbejdet om bekæmpelse af terrorisme og alvorlig kriminalitet, retshåndhævelse, grænsekontrol, civilbeskyttelse og katastrofehåndtering.

Formålet med Kommissionens arbejde vedrørende grænser og sikkerhed

  • at forebygge og bekæmpe terrorisme, herunder problemet med udenlandske krigere
  • at bekæmpe international organiseret kriminalitet mere effektivt ved at styrke det grænseoverskridende politisamarbejde
  • at øge den europæiske sikkerhedsindustris konkurrenceevne
  • at styrke og koordinere kontrollen ved EU's ydre grænser.

Se, hvad andre EU-institutioner gør for grænsekontrol og sikkerhed