Skip to main content

Meje in varnost

Delo Komisije

Evropska varnostna strategija in strategija notranje varnosti sta podlaga prizadevanjem za večjo varnost Evrope, ki zajemajo boj proti terorizmu in težjim oblikam kriminala ter krepitev sodelovanja na področju kazenskega pregona, upravljanja mej, civilne zaščite in obvladovanja nesreč.

Cilji

  • preprečevanje terorizma in boj proti njemu, vključno s pojavom tujih bojevnikov
  • učinkovitejši boj proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu s tesnejšim čezmejnim policijskim sodelovanjem
  • krepitev konkurenčnosti evropske varnostne industrije
  • krepitev in usklajevanje nadzora nad zunanjimi mejami EU

Delo drugih institucij EU na področju meja in varnosti