Skip to main content

Grenzen en veiligheid

Wat de Commissie doet

Met de Europese veiligheidsstrategie en de interneveiligheidsstrategie wil de EU de krachten bundelen om Europa te beschermen tegen terrorisme en zware criminaliteit, en de samenwerking bij rechtshandhaving, grensbewaking, civiele bescherming en rampenbestrijding verbeteren.

Doelstellingen

  • terrorisme voorkomen en bestrijden, inclusief het fenomeen van buitenlandse strijders
  • internationale georganiseerde misdaad beter bestrijden door meer samenwerking tussen politiediensten over de grenzen heen
  • het concurrentievermogen van de Europese veiligheidsindustrie vergroten
  • de controle aan de buitengrenzen van de EU verscherpen en coördineren

Lees wat andere EU-instellingen doen op het gebied van grenzen en veiligheid

Belangrijkste initiatieven