Skip to main content

Poľnohospodárstvo a zelená dohoda

Zdravý potravinový systém pre ľudí a planétu

Medzi zdravými ľuďmi, zdravými spoločnosťami a zdravou planétou existuje vzájomný vzťah – potravinové systémy. Preto má Európska zelená dohoda, stratégia EÚ pre inkluzívny a udržateľný rast a udržateľnosť, pre potravinové systémy mimoriadny význam. Cieľom dohody je podporiť hospodárstvo, ale aj zlepšiť zdravie ľudí, kvalitu života a starostlivosť o prírodu,

Európsky poľnohospodársky a potravinový systém, ktorý sa opiera o spoločnú poľnohospodársku politiku, je celosvetovým štandardom z hľadiska bezpečnosti, bezpečnosti dodávok, výživy a kvality. Nastal čas, aby sa stal aj celosvetovým štandardom udržateľnosti. Prechod na udržateľný potravinový systém môže priniesť nielen environmentálne, zdravotné a sociálne prínosy, ale aj spravodlivejšie hospodárske zisky. Spôsob, ktorý sme si zvolili na oživenie po pandémii, nás nasmeruje na udržateľnú cestu.

Cieľmi EÚ sú:

  • zaručiť potravinovú bezpečnosť so vzhľadom na zmenu klímy a stratu biodiverzity;
  • zmierniť environmentálnu a klimatickú stopu potravinového systému EÚ;
  • posilniť odolnosť potravinového systému EÚ;
  • postaviť sa na čelo celosvetového prechodu na konkurencieschopný udržateľný systém v celom spektre stratégie Z farmy na stôl.

Európska komisia prijala súbor návrhov na zníženie čistých emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990, a to prispôsobením politík EÚ v oblasti klímy, energetiky, dopravy a zdaňovania. Ďalšie informácie o plnení Európskej zelenej dohody.

V centre pozornosti

Dokumenty

 

17 NOVEMBER 2020
Working with Parliament and Council to make the CAP reform fit for the European Green Deal
English
(1.98 MB - PDF)
Stiahnuť
14 JANUÁR 2021
List of potential agricultural practices that eco-schemes could support
English
(PDF)
Stiahnuť
17 NOVEMBER 2020
Questions and answers on the CAP reform
English
(PDF)
Stiahnuť
28 JÚN 2021
Commission recommendations for Common Agricultural Policy national strategic plans
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť
24 MAREC 2021
EU Organic Action Plan factsheet
English
(PDF)
Stiahnuť