Przejdź do treści głównej

Zdrowy system żywnościowy dla ludzi i dla planety

Zrównoważone systemy żywnościowe są niezbędnym ogniwem łączącym zdrowie ludzi, zdrowie społeczeństw i zdrowie planety, dlatego są ważnym elementem Europejskiego Zielonego Ładu, czyli unijnej strategii zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Celem zielonego ładu jest stymulowanie gospodarki, poprawa stanu zdrowia ludzi i jakości ich życia oraz troska o przyrodę.

Europejski system rolno-żywnościowy, wspierany w ramach wspólnej polityki rolnej, już teraz jest światowym standardem w zakresie bezpieczeństwa żywności, bezpieczeństwa dostaw, wartości odżywczych i jakości. Obecnie musi również stać się światowym standardem w zakresie zrównoważonego rozwoju. Przejście na zrównoważony system żywnościowy, przy jednoczesnym zapewnieniu przystępności cen i dostępności żywności, może przynieść korzyści środowiskowe, zdrowotne i społeczne, a także zapewnić sektorowi sprawiedliwsze zyski.

Dlatego w lipcu 2023 r. Komisja przyjęła pakiet przepisów na rzecz zrównoważonego wykorzystania najważniejszych zasobów naturalnych, co pozwoli również zwiększyć odporność europejskich systemów żywnościowych i rolnictwa. Pakiet obejmuje: nowe przepisy dotyczące gleby, które do 2050 r. pomogą przywrócić zdrowie glebom w UE, rozporządzenie w sprawie roślin produkowanych za pomocą technik genomowych oraz środki mające na celu ograniczenie marnotrawienia żywności i tkanin. Przyjęte przepisy stanowią uzupełnienie poprzednich wniosków ustawodawczych przedstawionych w ramach filaru „Zasoby naturalne” Europejskiego Zielonego Ładu.

Cele UE to:

  • zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w obliczu niepewnej sytuacji geopolitycznej, zmiany klimatu i utraty różnorodności biologicznej
  • zmniejszenie śladu środowiskowego i klimatycznego związanego z systemem żywnościowym
  • wzmocnienie odporności systemu żywnościowego UE
  • przewodzenie globalnej transformacji w kierunku konkurencyjnej zrównoważoności „od pola do stołu”.

W centrum uwagi