Skip to main content

Zdrowy system żywnościowy dla ludzi i dla planety

Zrównoważone systemy żywnościowe są niezbędnym ogniwem łączącym zdrowie ludzi, zdrowie społeczeństw i zdrowie planety, dlatego są ważnym elementem Europejskiego Zielonego Ładu, czyli unijnej strategii zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Celem zielonego ładu jest stymulowanie gospodarki, poprawa stanu zdrowia ludzi i jakości ich życia oraz troska o przyrodę.

Europejski system rolno-żywnościowy, wspierany w ramach wspólnej polityki rolnej, już teraz jest światowym standardem w zakresie bezpieczeństwa żywności, bezpieczeństwa dostaw, wartości odżywczych i jakości. Obecnie musi również stać się światowym standardem zrównoważoności. Przejście na zrównoważony system żywnościowy może przynieść korzyści środowiskowe, zdrowotne i społeczne, a także sprawiedliwsze zyski gospodarcze. Odbudowa po pandemii przekieruje nas na ścieżkę zrównoważonego rozwoju.

Cele UE to:

  • zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w obliczu zmiany klimatu i utraty różnorodności biologicznej
  • zmniejszenie śladu środowiskowego i klimatycznego związanego z systemem żywnościowym
  • wzmocnienie odporności systemu żywnościowego UE
  • przewodzenie globalnej transformacji w kierunku konkurencyjnej zrównoważoności „od pola do stołu”.

Komisja Europejska przyjęła pakiet wniosków ustawodawczych mających dostosować unijną politykę klimatyczną, energetyczną, transportową i podatkową na potrzeby realizacji celu, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto do 2030 r. o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r. Więcej informacji na temat realizacji Europejskiego Zielonego Ładu

W centrum uwagi

Dokumenty

 

17 LISTOPAD 2020
Working with Parliament and Council to make the CAP reform fit for the European Green Deal
English
(1.98 MB - PDF)
Pobierz
14 STYCZEŃ 2021
List of potential agricultural practices that eco-schemes could support
English
(PDF)
Pobierz
17 LISTOPAD 2020
Questions and answers on the CAP reform
English
(PDF)
Pobierz
28 CZERWIEC 2021
Commission recommendations for Common Agricultural Policy national strategic plans
English
(5.95 KB - HTML)
Pobierz
24 MARZEC 2021
EU Organic Action Plan factsheet
English
(PDF)
Pobierz