Skip to main content

Maatalous ja vihreän kehityksen ohjelma

Terveellinen elintarvikejärjestelmä ihmiselle ja ympäristölle

Terveiden ihmisten ja ihmisyhteisöjen ja terveen ympäristön välillä on selkeä yhteys, minkä vuoksi kestävät elintarvikejärjestelmät ovat keskeisessä asemassa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa. Se on kestävän ja osallistavan kasvun strategia, jolla edistetään talouskasvua, parannetaan ihmisten terveyttä ja elämänlaatua sekä pidetään huolta luonnosta.

EU:n maatalous- ja elintarvikejärjestelmät, joita tuetaan yhteisellä maatalouspolitiikalla, ovat jo nyt turvallisuuden, toimitusvarmuuden, ravintoarvojen ja laadun kannalta maailman huipputasoa. Niistä on nyt tehtävä myös kestävyyden esikuva. Kestävään elintarvikejärjestelmään siirtymisestä voi olla hyötyä niin ympäristön kuin yhteiskunnan ja kansalaisten terveyden kannalta, ja lisäksi taloudellinen hyöty voi jakautua oikeudenmukaisemmin. Pandemiasta elpymiseksi tarvittavat toimet voivat viedä meidät yhä kestävämmälle uralle.

EU:n tavoitteena on

  • varmistaa elintarviketurva biodiversiteetin köyhtymisen ja ilmastonmuutoksen varalta
  • vähentää EU:n elintarvikejärjestelmän ympäristö- ja ilmastojalanjälkeä
  • vahvistaa EU:n elintarvikejärjestelmän häiriönsietokykyä
  • johtaa maailmanlaajuista siirtymää kohti kilpailukykyistä kestävyyttä pellolta pöytään.

Komissio on hyväksynyt joukon ehdotuksia, joilla EU:n ilmasto-, energia-, liikenne- ja veropolitiikkaa uudistetaan, jotta ne tukevat tavoitetta pienentää kasvihuonekaasujen nettopäästöjä vähintään 55 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoihin. Lisätietoa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamisesta.

Valokeilassa

Asiakirjat

 

17 MARRASKUU 2020
Working with Parliament and Council to make the CAP reform fit for the European Green Deal
English
(1.98 MB - PDF)
Lataa
14 TAMMIKUU 2021
List of potential agricultural practices that eco-schemes could support
English
(PDF)
Lataa
17 MARRASKUU 2020
Questions and answers on the CAP reform
English
(PDF)
Lataa
28 KESÄKUU 2021
Commission recommendations for Common Agricultural Policy national strategic plans
English
(5.95 KB - HTML)
Lataa
24 MAALISKUU 2021
EU Organic Action Plan factsheet
English
(PDF)
Lataa